ថាមែនៗ បែ ក ធ្លា យ រឿង ពិត ដែល លោក ខឹម វាសនាប្រមូល លុយបាន យ៉ាងច្រើន សន្តិសន្ធាប់ ពីអ្នកគាំទ្រ…?

ថាមែនៗ បែ ក ធ្លា យ រឿង ពិត ដែល លោក ខឹម វាសនាប្រមូល លុយបាន យ៉ាងច្រើន សន្តិសន្ធាប់ ពីអ្នកគាំទ្រ…? តោះកុំអោយខាតពេលយូរ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់នោះ សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោមនេះ៖

ថាមែនៗ បែ ក ធ្លា យ រឿង ពិត ដែល លោក ខឹម វាសនាប្រមូល លុយបាន យ៉ាងច្រើន សន្តិសន្ធាប់ ពីអ្នកគាំទ្រ…? Read More

មកស្តាប់អារម្មណ៏ពិត របស់មហាជន និយាយពី កំលោះតូច លីម​ តិចម៉េង និង លើកទី១​ របស់ តិចម៉េង ទើបយល់អារម្មណ៏១នេះ…(មានវិដេអូ)

មកស្តាប់អារម្មណ៏ពិត របស់មហាជន និយាយពី កំលោះតូច លីម​ តិចម៉េង និង លើកទី១​ របស់ តិចម៉េង ទើបយល់អារម្មណ៏១នេះ…(មានវិដេអូ) តោះកុំអោយខាតពេលយូរ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់នោះ សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោមនេះ៖

មកស្តាប់អារម្មណ៏ពិត របស់មហាជន និយាយពី កំលោះតូច លីម​ តិចម៉េង និង លើកទី១​ របស់ តិចម៉េង ទើបយល់អារម្មណ៏១នេះ…(មានវិដេអូ) Read More

ខ្លោ ច ចិត្ត ម្ដាយលុតជង្គង់អង្វរកូន សូមឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ តែកូនស្រីដា.ច់ខា.តមិនព្រមទៅ រួចនិយាយនេះទៅវិញឆ្កុយ…

ខ្លោ ច ចិត្ត ម្ដាយលុតជង្គង់អង្វរកូន សូមឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ តែកូនស្រីដា.ច់ខា.តមិនព្រមទៅ រួចនិយាយនេះទៅវិញឆ្កុយ… តោះកុំអោយខាតពេលយូរ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់នោះ សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោមនេះ៖

ខ្លោ ច ចិត្ត ម្ដាយលុតជង្គង់អង្វរកូន សូមឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ តែកូនស្រីដា.ច់ខា.តមិនព្រមទៅ រួចនិយាយនេះទៅវិញឆ្កុយ… Read More