ជឿឬមិនជឿ!​ អាជី ចំណាយ​ខ្ទង់​កន្លះ​លាន​ដុល្លារ​ ​ថតMV ខណៈ​តម្លៃ​ខ្លួន​​​គ្រូ​តឿឈានរហូតដល់ទៅ…

ជឿឬមិនជឿ!​ អាជី ចំណាយ​ខ្ទង់​កន្លះ​លាន​ដុល្លារ​ ​ថតMV ខណៈ​តម្លៃ​ខ្លួន​​​គ្រូ​តឿឈានរហូតដល់ទៅ… តោះកុំអោយខាតពេលយូរ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់នោះ សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោមនេះ៖

ជឿឬមិនជឿ!​ អាជី ចំណាយ​ខ្ទង់​កន្លះ​លាន​ដុល្លារ​ ​ថតMV ខណៈ​តម្លៃ​ខ្លួន​​​គ្រូ​តឿឈានរហូតដល់ទៅ… Read More

ខ្មាស់គេហួស! បុរសវ័យចំណាស់ម្នាក់ ដើរដាក់ ថ្នាំ សំ ដំ រួចយក ទ្រព្យ តាមផ្លូវ ពេលនេះគឺថា…

ខ្មាស់គេហួស! បុរសវ័យចំណាស់ម្នាក់ ដើរដាក់ ថ្នាំ សំ ដំ រួចយក ទ្រព្យ តាមផ្លូវ ពេលនេះគឺថា… តោះកុំអោយខាតពេលយូរ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់នោះ សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោមនេះ៖

ខ្មាស់គេហួស! បុរសវ័យចំណាស់ម្នាក់ ដើរដាក់ ថ្នាំ សំ ដំ រួចយក ទ្រព្យ តាមផ្លូវ ពេលនេះគឺថា… Read More

ក្ដៅ​គគុក​ ក្រោយស្នើ​សុំ​ទុក​កូន​ដើម្បី​ព្យាបា.ល​មិន​បាន លោក ឌួង បែរជា…

ក្ដៅ​គគុក​ ក្រោយស្នើ​សុំ​ទុក​កូន​ដើម្បី​ព្យាបា.ល​មិន​បាន លោក ឌួង បែរជា… តោះកុំអោយខាតពេលយូរ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់នោះ សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោមនេះ៖

ក្ដៅ​គគុក​ ក្រោយស្នើ​សុំ​ទុក​កូន​ដើម្បី​ព្យាបា.ល​មិន​បាន លោក ឌួង បែរជា… Read More

សេដ្ឋីលាក់មុខ! លោកខឹម វាសនា ប្រកា.សមានទ្រព្យសម្បត្តិជាង ១២លានដុល្លារ ដែលបានមកពី…(មានវិដេអូ)

សេដ្ឋីលាក់មុខ! លោកខឹម វាសនា ប្រកា.សមានទ្រព្យសម្បត្តិជាង ១២លានដុល្លារ ដែលបានមកពី…(មានវិដេអូ) តោះកុំអោយខាតពេលយូរ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់នោះ សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោមនេះ៖

សេដ្ឋីលាក់មុខ! លោកខឹម វាសនា ប្រកា.សមានទ្រព្យសម្បត្តិជាង ១២លានដុល្លារ ដែលបានមកពី…(មានវិដេអូ) Read More

បែកធ្លាយ ចរិកពឹត តារាចំរៀង លោកប៑ុតសីហា ដែលមិត្តភក្តិ បានទម្លាយគ្មានសល់ ថាជាមនុស្ស…(មានវិដេអូ)

បែកធ្លាយ ចរិកពឹត តារាចំរៀង លោកប៑ុតសីហា ដែលមិត្តភក្តិ បានទម្លាយគ្មានសល់ ថាជាមនុស្ស…(មានវិដេអូ) តោះកុំអោយខាតពេលយូរ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់នោះ សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោមនេះ៖

បែកធ្លាយ ចរិកពឹត តារាចំរៀង លោកប៑ុតសីហា ដែលមិត្តភក្តិ បានទម្លាយគ្មានសល់ ថាជាមនុស្ស…(មានវិដេអូ) Read More

ថាមែនៗ បែ ក ធ្លា យ រឿង ពិត ដែល លោក ខឹម វាសនាប្រមូល លុយបាន យ៉ាងច្រើន សន្តិសន្ធាប់ ពីអ្នកគាំទ្រ…?

ថាមែនៗ បែ ក ធ្លា យ រឿង ពិត ដែល លោក ខឹម វាសនាប្រមូល លុយបាន យ៉ាងច្រើន សន្តិសន្ធាប់ ពីអ្នកគាំទ្រ…? តោះកុំអោយខាតពេលយូរ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់នោះ សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោមនេះ៖

ថាមែនៗ បែ ក ធ្លា យ រឿង ពិត ដែល លោក ខឹម វាសនាប្រមូល លុយបាន យ៉ាងច្រើន សន្តិសន្ធាប់ ពីអ្នកគាំទ្រ…? Read More

មកស្តាប់អារម្មណ៏ពិត របស់មហាជន និយាយពី កំលោះតូច លីម​ តិចម៉េង និង លើកទី១​ របស់ តិចម៉េង ទើបយល់អារម្មណ៏១នេះ…(មានវិដេអូ)

មកស្តាប់អារម្មណ៏ពិត របស់មហាជន និយាយពី កំលោះតូច លីម​ តិចម៉េង និង លើកទី១​ របស់ តិចម៉េង ទើបយល់អារម្មណ៏១នេះ…(មានវិដេអូ) តោះកុំអោយខាតពេលយូរ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់នោះ សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោមនេះ៖

មកស្តាប់អារម្មណ៏ពិត របស់មហាជន និយាយពី កំលោះតូច លីម​ តិចម៉េង និង លើកទី១​ របស់ តិចម៉េង ទើបយល់អារម្មណ៏១នេះ…(មានវិដេអូ) Read More

ខ្លោ ច ចិត្ត ម្ដាយលុតជង្គង់អង្វរកូន សូមឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ តែកូនស្រីដា.ច់ខា.តមិនព្រមទៅ រួចនិយាយនេះទៅវិញឆ្កុយ…

ខ្លោ ច ចិត្ត ម្ដាយលុតជង្គង់អង្វរកូន សូមឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ តែកូនស្រីដា.ច់ខា.តមិនព្រមទៅ រួចនិយាយនេះទៅវិញឆ្កុយ… តោះកុំអោយខាតពេលយូរ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់នោះ សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោមនេះ៖

ខ្លោ ច ចិត្ត ម្ដាយលុតជង្គង់អង្វរកូន សូមឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ តែកូនស្រីដា.ច់ខា.តមិនព្រមទៅ រួចនិយាយនេះទៅវិញឆ្កុយ… Read More