ប្រែហើយ! រ័ត្ន រចនា ដែលល្បីច្រៀងបទ «មេម៉ាយសប្បាយចិត្ត» ផ្លាស់ប្តូរទៅជាស្អាត មិនគួរអោយជឿ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ ៖ បើនិយាយដល់បទចម្រៀង”មេម៉ាយសប្បាយចិត្ត” ដែលតារាចម្រៀងស្រី រ័ត្ន រចនាផ្ទុះកក្រើកពេញបណ្តាញសង្គម មានការគ្រាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងនាពេលកន្លងមក។ ដោយឡែក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មួយរយៈនេះស្រាប់តែបែកធ្លាយរូបថ្មីដោយផ្ទុយខុសប្លែកស្រលះ ពេលនេះ តារាចម្រៀង រ័ត្ន រចនា លេចមុខឡើងជាមួយនឹង រូបសម្រស់តូចច្រលឹង ចង្កេះអង្ក្រង ខុសប្លែក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១៨០ដឺក្រេ រហូតធ្វើឲ្យ មហាជនមើលហើយ សឹងមិនគួរឲ្យជឿជា តារាចម្រៀងរូបនេះទាល់តែសោះ ពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *