ឡើងកំដៅ! ទីបំផុត លោកជំទាវ ម្តាយបង្កើតលោក ឌួង ឆាយ ទម្លាយហេតុផល០៥ចំនុច(លុយជាង៤លានដុល្លារ) ដោយបញ្ចក់ច្បាស់ៗថា….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជុំវិញរឿងរ៉ាវដ៏ក្តៅគគុកទាក់ទងនឹងគ្រួសារឪពុក ម្តាយលោក ឌួង ឆាយប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយ ដោយឡែកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបើយោងតាមប្រភពលោកជំទាវបាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បង្ហោះសារបន្ថែម៥ចំនុចនេះថា៖« លោកជំទាវ (ខុងលី ស៊ីអាណា ឌួង ងៀប) នាងខ្ញុំស្នើសុំឲ្យមានការកែតម្រូវព័ត៌មាន និងធ្វើការឆ្លើយតបនូវចំណុចដូចខាងក្រោម៖ ទី០១. នាងខ្ញុំឈ្មោះ ខុង លីស៊ីអាណា មិនមែនឈ្មោះ សុខ លីស៊ីអាណា នោះទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទី០២. នាងខ្ញុំគឺភរិយាស្របច្បាប់របស់លោក ឌួង ងៀប ដែលមានចុះសំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ ហើយមកទល់បច្ចុប្បន្ន នាងខ្ញុំនៅតែជាភរិយាពេញច្បាប់តែ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មួយគត់របស់លោក ឌួង ងៀប ដោយ សារតែមិនទាន់មានសេចក្ដីសម្រេចណាមួយពីតុលាការលើករណីនេះឡើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទី០៣. ចំពោះការអះអាងរបស់លោក ឌួង ងៀប ថាការយកសាហាយស្មន់ជារឿងលេងសើចរបស់បុរស នាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា លោក ឌួង ងៀប បានលួចមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយឈ្មោះ ប្រាក់ ស៊ីណា ជាប់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជានិច្ចដែលមានរយៈពេល 10 ឆ្នាំមកហើយ រហូតដល់មានកូនស្រីម្នាក់ថែមទៀតផង ហើយគាត់ថែមទាំងបានយកប្រាក់ពីផ្ទះ ដើម្បីទិញដីច្រើនកន្លែង និងធ្វើភូមិគ្រឹះយ៉ាងធំស្កឹមស្កៃអោយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទៅឈ្មោះ ប្រាក់ ស៊ីណា ទៀតផង ទាំងដែលនាងខ្ញុំ និងកូនៗ មិនដែលមានផ្ទះវីឡាធំបែបនេះស្នាក់នៅផង តើនេះឬជាការលេងសើចរបស់បុរសទូទៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទី០៤. ចំពោះការបដិសេធថាគាត់មិនបានយកប្រាក់ពីផ្ទះទៅផ្គត់ផ្គង់ឈ្មោះ ប្រាក់ ស៊ីណា នាងខ្ញុំមានភស្ដុតាងជារបាយការណ៍ធនាគារស្ដីពីការដកប្រាក់ចំនួនជាង 4 លាន ដុល្លារ ចេញពីក្រុមហ៊ុន ពីសំណាក់លោក ឌួង ងៀប ហើយទឹកប្រាក់នេះ លោក ឌួង ងៀប មិនបានយកទៅប្រើប្រាស់លើកិច្ចការរបស់ក្រុមហ៊ុនឡើយ
ទី០៥. ចំពោះការអះអាងរបស់លោក ឌួង ងៀប ថាគាត់មិនបានបំបែកបំបាក់កូន នាងខ្ញុំមានភស្ដុតាងបញ្ជាក់ពីការដែលគាត់ទាក់ទង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយនឹងកូនប្រសារនាងខ្ញុំ ឈ្មោះ ដេត ម៉ាលីណា ដែលឈ្មោះ ដេត ម៉ាលីណា បានអះអាងថាលោក ឌួង ងៀប ចង់បាញ់បំបែកក្បាលកូននាងខ្ញុំឈ្មោះ ឌួង ឆាយ
*** ប្រសិនបើគាត់ជាឪពុកល្អដែលមានព្រហ្មវិហារធម៌ ហេតុអ្វីបានជាគាត់សុខចិត្តបោះបង់ប្រពន្ធកូន និងម្ដាយចាស់ជរារបស់ខ្លួនចោល ទៅរស់នៅជាមួយស្រីក្រៅ? ហេតុអ្វីបានជាគាត់ហ៊ាននិយាយពាក្យមិនសមគួរដល់ថ្នាក់ចង់បា   ញ់  កូ   ន  បំ  បែ  ក  ក្បា   ល?»៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *