មិនចាំយូរ! ក្រោយអតីតលោក ទម្លាយវិដេអូជាហូលហែរ ស្រាប់តែលោក ឌួង ឆាយ បបួលធ្វើរឿងមួយនេះគឺ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជុំវិញព័ត៌មានដ៏ហូលហែរដូចទឹកស្ទឹងមិនចេះចប់មិនចេះហើយ ទាក់ទងនឹងទំនាស់របស់គ្រួសារលោក ឌួង ឆាយ និងអតីតភរិយា ផ្ទុះសារជាថ្មីនៅថ្ងៃទី១៦ ខែ១១ឆ្នាំ២០២១ ក្រោយអតីតលោក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចេញមុខឡាយវិដេអូ និងទម្លាយវិដេអូផ្អើលពេញបណ្តាញសង្គម។ ដោយឡែកងាកមកឌួង ឆាយ ក្រោយពីអតីតលោកទម្លាយវិដេអូរួច ស្រាប់តែបង្ហោះសារឆ្លើយតបបែបនេះថា៖«ខ្ញុំមានតែ 1 សំនួរទេ? តើ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាង និងបងប្រុសនាង ទាំង 2 នាក់ហ៊ានឡាយអុជធូបដើម្បីធ្វើសប្បត់ស្បថចំពោះមុខមហាជនទេដែលបានសន្យាលុបវីដេអូភ្លាមៗ ហើយមិនយករឿងរ៉ាវមុនពេលលែងលៈមកបរិហាកេរ្តិ៍ និងប្តឹងផ្តល់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្នាទៅថ្ងៃក្រោយ។ បើភាគីខាងនាងបំពាននឹងប្រគល់មុខជំនួញបូករួមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ និងអំណាចមេបារកូនទាំង 3 មកអោយខ្ញុំវិញនៅចំពោះមុខគ្រួសារទាំងសងខាង, មេធាវីទាំង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សងខាង, ក្រឡាបញ្ជី និងចំពោះមុខចៅក្រមដែររឺទេ? បើនាងមិនហ៊ានស្បថស្មើនឹងនាងទទួលស្គាល់ការពិត។ បើជាការពិតបានន័យថានាងកំពុងប្រើល្បិចកិចកល់លេបយកទ្រព្យសម្បត្តិ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

របស់ខ្ញុំរួចចង់សម្លាប់ខ្ញុំទាំងរស់ទៀត។ ចឹងបើនាងបំពានគួរចេះខ្មាស់គេផងកុំមុខក្រាស់ពេក។ ពីដំបូងមិនទទួលស្គាល់ថាដីម្តាយខ្ញុំអោយទេ ឥលូវឡាយនិយាយទទួលស្គាល់ដោយខ្លួនឯងថាពិតជា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដីម្តាយខ្ញុំអោយមែន។ សូមពូមីងបងប្អូនពិចារណាតាមការគួរ។ ត្រឹមសម្បត្តិប៉ុន្នឹងមិនច្រើនទេសំរាប់គ្រួសារខ្ញុំ ប៉ុន្តែធ្វើជាមនុស្សត្រូវរៀនចេះទទួលស្គាល់កំហុស និងទទួលស្គាល់ការពិត ក្រ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដាសខ្ចប់ភ្លើងមិនជិតទេ។ មនុស្សដែលអាត្មានិយម គ្មានគុណធម៍ សច្ចៈធម៍ កតញ្ញូធម៍ ព្រហ្មវិហាវធម៍ និងមេត្តាធម៍មិនយូរទេគង់វិនាសដោយអំពើអាក្រក់របស់ខ្លួនដោយឯងៗដូចជាបើកឡានបុកទ្រូងផ្លូវដោយឯងៗស្តែងៗពិតៗចឹងណា»៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *