កម្រង់សំនួរ! លោក វិល្លាម គ័ង និង សមត្ថកិច្ច ជាមួយនឹងចិត្តសាស្រ្តឆ្លើយចេញមកគ្មានញញីត ត្រង់ចំនុចនេះ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជុំវិញករណីប្ល ន់មិនបាច់និយាយច្រើនក៏មហាជនបានជ្រាបច្បាស់ហើយ ដោយឡែកងាកមកកម្រង់សំនួរលោក វិល្លាម គ័ង និងសមត្ថកិច្ច ៖ សមត្ថកិច្ច ៖ អត់មានខ្លាចអ្នកជិតខាងមកឃើញ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អីសោះហ្មង? William៖ អត់ ចិត្តសាស្ត្រ.យើងដឹងខ្មែរកម្រជួយគ្នា ភាគច្រើនយកម៉ារួចខ្លួន។នេះជាមេរៀនអប់រំមួយ ក្រោយៗ. ឲ្យខ្មែរចេះជួយគ្នា។ សមត្ថកិច្ច ៖ មើលទៅដូចអត់ញញើតអ្វីតែម្តង?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

William៖ ព្រោះ យើងក្តាប់ចិត្តសាស្ត្រមនុស្សដែលពូកែនិយាយ អួតអាង សម្ញែង បើមនុស្សនោះជួបឧបសគ្គ គិត.ច្របូកច្របល់ សមត្ថកិច្ច ៖ កាំភ្លើង.ពេញឡាន ហើយអត់ផ្លាក អត់មានខ្លាចគេកាក់ គេឆែកឃើញទេឬ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

William៖ ថ្ងៃហ្នឹង ដឹងថាថ្ងៃអាទិត្យ ប៉ូលិសយើងខ្ជិល ជិះជុំវិញបុរី .អត់ខ្លាចសន្តិសុខ។ យើង.គិតថា សន្តិសុខខ្សោយ សមត្ថកិច្ច៖ និយាយរួមទៅរំភើយមក.រំភើយចឹងហ្មង?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

William៖ ទៅរំភើបមករំភើយ គ្រាន់តែបីបួនម៉ោងក្រោយ យើងដឹងថាមានអាវុធហត្ថមក ខ្ញុំដឹងថា តម្រុយគេចាប់បានកាម៉េរា និងភិនភាគឡាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សមត្ថកិច្ច ៖ មិនជឿ មេបក្សខ្មែរក្រោកមួយទាំងមូលទៅធ្វើចោរប្លន់ វាអត់សម។ ព្រោះមើលការ.តុបតែង ការចាយវាយវាសម្បើមដែរ ទីបំផុតតាមពិតអត់មានអីសោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

William៖ ហ្នឹងហើយ ផ្ទះជួលគេ ឡានបង់រម្លោះ លុយខ្ញុំធ្វើនយោបាយ។ មុខរបរផ្សេងៗគ្មានចំណូល ក្ស័យធនទាំងអស់ បុគ្គលិកគ្មានបាយស៊ីទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សមត្ថកិច្ច ៖ ទៅប្លន់អត់យក.លុយ ដូចជាគេមិនជឿទេ ដូចជាប្លែកដែរ William៖ នៅលើពិភពលោកមានទស្សនវិជ្ជាច្រើន ដែលនិយាយទៅ គេថាឆ្កួត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សមត្ថកិច្ច ៖ គ្រឿងពេជ្រមួយក្បង់នោះ ឲ្យទៅប្អូន មានដឹងថាថ្លៃអត់? William៖ ការប្លន់នេះជាការព្រមាន ទៅកាន់អ្នកមានកុំអួតពេកថ្ងៃក្រោយ អានេះពួកសម្ញែង…..៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply