ដឹងការពិតហើយ! ក្រោយផ្អើលនារីម្នាក់ប្លែកៗនិងអង្គុយតែម្នាក់ឯងតាំងពី ម៉ោង១១យប់ដល់ភ្លឺ ការពិតមកពីមូលហេតុចឹងសោះ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូចដែលប្រិយមិត្តបានឃើញហ៊្វេសបុករបស់បងម៉េង សារព័ត៌មាន បានបង្ហោះសារថា (មានរឿងអ្វីខ្លះបានជាមិនចង់និយាយអ្វីជាមួយអ្នកដទៃនិងមិនខ្វល់ពីសុវ ត្ថិភាពខ្លួនឯងដូច្នេះ? ជួយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គាត់ផង ប្រទះឃេីញនារីម្នាក់ បានអង្គុយតែឯង នៅចំណុចស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ទនៈកាល់តិច (ស្តុបបូកគោ) ក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន ពេលសន្តិសុខសួរនាំទៅ និយាយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្វីប្លែកៗ តាំងពីម៉ោង១១យប់ រហូតមកដល់ម៉ោងជាង៤ជិតភ្លឺក៏ទូរស័ព្ទប្រាប់ទៅវិទ្យុABC សុំឲ្យសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានចុះទៅពិនិត្យមេីលផង ។ ពេលចុះទៅដល់សមត្ ថកិច្ចក៏បាន សួរ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាំ នាងប្រាប់ថា មានឈ្មោះហ្វេសប៊ុក Ma Noch នាងទេីបមកលេងភ្នំពេញប៉ុន្មានថ្ងៃទេ ហេីយមានទីលំនៅក្រុងកែប ហេីយសមត្ថកិច្ចសួរថា ចង់ទៅផ្ទះវិញទេ រូបនាងឆ្លេីយថា មិន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អីទេ ចង់ដេីរលេងម្នាក់ឯងសិន រួចក៏ដេីរទៅឈរតែឯងនៅចំណុចស្តុបបូកគោ ដោយមិនមានសម្ភារៈឬឯកសារអ្វីសម្គាល់ឡេីយ ។ ដូច្នេះហេីយប្រសិនបេីមានអ្នកណាស្គាល់ អាចទៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រកមេីលនៅម្ដុំស្តុបបូកគោបាន ។ ខ្ញុំបាទម៉េងសូមអ ភ័យទោ សផង ចំពោះការបង្ហោះនេះ តែសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយ Share រកសាច់ញាតិគាគ់ផង កូនគេកូនយើងបងស្រីគេបងស្រី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យេីង ប្អូនស្រីគេប្អូនស្រីយេីង Share រកសាច់ញាតិគាគ់ផងណា! អរគុណច្រេីដោយមិនមានសម្ភារៈឬឯកសារអ្វីសម្គាល់ឡេីយ ។ ដូច្នេះហេីយប្រសិនបេីមានអ្នកណាស្គាល់ អាចទៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រកមេីលនៅម្ដុំស្តុបបូកគោបាន ។ ខ្ញុំបាទម៉េងសូមអ ភ័យទោ សផង ចំពោះការបង្ហោះនេះ តែសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយ Share រកសាច់ញាតិគាគ់ផង កូនគេកូនយើងបងស្រីគេបងស្រីយេីង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្អូនស្រីគេប្អូនស្រីយេីង Share រកសាច់ញាតិគាគ់ផងណា! អរគុណច្រេីន ដោយឡែក បើយោងតាមប្រភពនៃការupdateថ្មីបានបញ្ចក់បែបនេះថា៖«Update ម៉ោង២រសៀល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះ ក្រុមគ្រួសារបានមកទទួលហេីយ និងនាំទៅមន្ទីរពេ..ទ្យភ្លាមៗ ព្រោះតាមការប្រាប់អោយដឹងប្អូនស្រីមានជម្ងឺផ្លូវចិត្ត ជូនពរគាត់នឹងឆាប់ជាសះស្បេីយ ដោយក្ដីគោរព។»៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​