ត្រៀមដៃកាន់លុយធំទៅ!! ក្នុងឆ្នាំ 2021អ្នកកើតឆ្នាំទាំង ៦នេះ នឹងមានអ្នកធំនាំលាភមកឲ្យគ្រប់ច្រក ព្រោះគ្រូហោដ៏ល្បីម្នាក់ បានប្រាប់ថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមការបកស្រាយរបស់គេហទំព័រចិនមួយ មានឈ្មោះថា the chinese zodiac បានធ្វើការទស្សទាយជោគជតារាសីរបស់ឆ្នាំទាំង១២ នៅក្នុងឆ្នាំ២០២១នេះ បានអោយដឹងថា មានឆ្នាំចំនួន៦ដែលជា ឆ្នាំមានរាសីខ្ពស់ដាច់គេ លើសអស់ឆ្នាំដទៃទៀតទាំងពួង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណានៅក្នុងការទស្សទាយនោះ ក៍បានបញ្ជាក់ផងដែរថា លេខសំណាងគឺលេខ ៧ ៩ ១២ ២១ ៣៤ ៤២ ថ្ងៃសំណាងគឺថ្ងៃទី ៥ ,៩ , ,១៧ និង ទី ២៩ នៃរៀងរាល់ខែ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចំណែកឯខែសំណាងវិញគឺ ខែ ៣, ខែ៧, ខែ៩ ។ ពណ៍នៃសំណាង ស, លឿង, និង បៃតង។ ទិសសំណាងគឺ ខាងលិច, ជើងលិច, និងត្បូងលិច ចំពោះការងារនិងមុខរបរជួញដូរក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះ ឆ្នាំទាំង៦នោះគឺមានភាពជោគជ័យល្អប្រសើរ ការជួញដូរទៅមុខដោយរលូន មានភ្ញៀវច្រើន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មិនជាមានឧបសគ្គអ្វី ធំដុំមករាំងស្ទះឡើយ ការងារតាមអង្គភាព ស្ថាប័នទទួលផលល្អប្រសើរ ពណ៌នៃលាភសំណាងពណ៌ស, លោកអ្នកមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀរ ការងាររកទទួលទានគ្រប់ច្រកល្ហកបានទទួលផល ហួសពីការស្មានប្រាក់ចូលមកគ្រប់ទិសទី ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អ្នកប្រកបការងាររកស៊ីជួញដូរ បានផលចំណេញដ៏ច្រើនលើសលប់ គ្រួសារមានសុភមង្គលក្រៃលែង ។បើលោកអ្នកចង់ពឹងពាក់ឬខ្ចីបុលប្រាក់ ឬក៏ទារប្រាក់ពីអ្នកណារមែងហុចផ្លែផ្កាតបមកវិញយ៉ាងគាប់ប្រសើរ ។ បើជាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញទោះចេញធ្វើជំនួញទីជិតទីឆ្ងាយមានតែការលូតលាស់ទៅមុខជានិច្ច ឯផលកម្រៃទៀតសោតក៏ចូលមកយ៉ាងក្រាស់ក្រៃគួរជាទីកក់ក្តៅ ។ ការធ្វើដំណើរទៅទីជិតឆ្ងាយជួបតែសុខក្សេមក្សាន្តទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញ ។
១. ឆ្នាំ ឆ្លូវ ៖ សូមលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំនេះ សូមស៊ែរចេញបួងសួង លើករាសីឆ្នាំថ្មី សិរីមង្គល ក្នុងគ្រួសារផង!! សាធុ សាធុ សាធុ!!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២. ឆ្នាំ ជូត ៖ សូមលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំទាំងលើនេះ សូមស៊ែរចេញបួងសួង លើករាសីឆ្នាំថ្មី សិរីមង្គល ក្នុងគ្រួសារផង!! សាធុ សាធុ សាធុ!!

៣. ឆ្នាំ មមី ៖ សូមលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំនេះ សូមស៊ែរចេញបួងសួង លើករាសីឆ្នាំថ្មី សិរីមង្គល ក្នុងគ្រួសារផង!! សាធុ សាធុ សាធុ!!
៤. ឆ្នាំ ម្សាញ់ ៖ សូមលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំនេះ សូមស៊ែរចេញបួងសួង លើករាសីឆ្នាំថ្មី សិរីមង្គល ក្នុងគ្រួសារផង!! សាធុ សាធុ សាធុ!!

៥. ឆ្នាំ វក ៖ សូមលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំនេះ សូមស៊ែរចេញបួងសួង លើករាសីឆ្នាំថ្មី សិរីមង្គល ក្នុងគ្រួសារផង!! សាធុ សាធុ សាធុ!!

៦. ឆ្នាំ កុរ ៖ សូមលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំនេះ សូមស៊ែរចេញបួងសួង លើករាសីឆ្នាំថ្មី សិរីមង្គល ក្នុងគ្រួសារផង!! សាធុ សាធុ សាធុ!!

ចំពោះសេចក្តីស្នេហាវិញ ប្រសិនបើលោកអ្នកគិតចង់រៀបចំមង្គលការគឺជាឆ្នាំដ៏ល្អប្រសើរខ្លាំងណាស់ ព្រោះជាឆ្នាំល្អកម្ររកបាន។ ក្នុងឆ្នាំ២០២១ខាងមុខនេះ ឆ្នាំទាំង៦ដែលមានរាសីខ្ពស់ត្រដែត មានង៉ូវហេងជាងគេនោះ គឺឆ្នាំ ឆ្លូវ ជូត មមី ម្សាញ់ វក កុរ ។

សូមលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំទាំងលើនេះ សូមស៊ែរចេញបួងសួង លើករាសីឆ្នាំថ្មី សិរីមង្គល ក្នុងគ្រួសារផង!! សាធុ សាធុ សាធុ!!៕

Related posts