ទៅប្តឹងរឿងកូនស្រីខ្លួនត្រូវគេចា -ប់-រំ-លោ-ភ-តែបែរជាត្រូវប៉ូលីសមកឃាត់ខ្លួនគាត់ ដែលជាឪពុកទៅវិញ ដល់ស៊ើបអង្កេតចុះឡើងទើបដឹងថាជនល្មើសគឺជា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

BIZKH/បរទេស៖ មានហេតុការណ៍ដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើង ខណៈដែលមានករណីក្មេងស្រីម្នាក់ ស ង្ស័ យ ថាត្រូវបានគេ ចា -ប់ .រំ .-លោ- .-ប ក្រោយឃើញមាន ហូ រ ឈា .មច្រើនត្រង់ ប្រ- ដា- ប់- ភេ- ទ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលករណីនេះក្រោយការស៊ើបអង្កេត សម ត្ថកិ ច្ចក៏បាន ឃា .ត់ ខ្លួនឪពុករបស់ក្មេងស្រី និងស្ត្រីដែលជាមើលថែក្មេងស្រីនោះដើម្បីមកធ្វើការសួរនាំដែលករណីនេះបានបង្កឱ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រទេសវៀតណាម នៅដើមខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ថ្មីៗនេះ។យោងតាមការឱ្យដឹងពីខាងសម ត្ថកិ ច្ចបានឱ្យដឹងថា ក្មេងស្រីរងគ្រោះ មានអាយុ2ខួប10ថ្ងៃ មានម្តាយដែលមានមុខរបរជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឯកជន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និងឪពុកជាជាងជួសជុលរថយន្ត។ដោយសារតែម្តាយឪពុករវល់ក្នុងការបំពេញមុខងារប្រចាំថ្ងៃដើម្បីរកចំណូលផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារ ជាហេតុធ្វើឱ្យពួកគេសម្រេចជួលស្ត្រីម្នាក់ឱ្យមកមើលថែកូនរបស់ខ្លួន ក្នុងមួយខែ ៣លានដុង។សម ត្ថកិ ច្ចក៏បានបន្តឱ្យដឹងទៀតថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃកើតហេតុស្ត្រីដែលជាអ្នកមើលថែក្មេងបានទូរស័ព្ទមកប្រាប់ម្តាយឪពុកម្តាយរបស់ក្មេងស្រីរងគ្រោះថាឃើញមាន -ធ្លា -ក់ ឈា -ម-ពេលដែលទទួលបានដំណឹង-ភ្លា-ម ម្តាយក្មេងស្រីរងគ្រោះបានយកកូនស្រីរបស់ខ្លួនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗ ដោយគ្រូពេទ្យបានបញ្ជាក់ឱ្យ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដឹងថាស្នាមរ លា ត់ ដា .ច់ ធ្វើឲ្យ ហូ រ ឈា .ម ដោយសារតែមាន ស្នា ម ម្រាមដៃ លូ ក ទើបធ្វើឲ្យ ដា .ច់ ហូ រ ឈា .ម បែបនេះ បច្ចុប្បន្នកំពុងតែសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ។បន្ទាប់ពីយកកូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរួចហើយ ស្រ្តីជាម្តាយនិងឪពុកបាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទៅដាកពាក្យ ប- ណ្តឹ- ង ហើយសម ត្ថកិ ច្-ចក៏បាន- ឃា -ត់ -ខ្លួ-នស្រ្តីជាអ្នកមើលថែក្មេង និងឪពុករបស់ក្មេងស្រី យកមកសួរនាំ ។ នៅចំពោះមុខសម ត្ថកិ ច្ចស្រ្តីជាអ្នកមើលថែក្មេងស្រីរងគ្រោះ បានឆ្លើយប្រាប់ថា កាលពីព្រឹកថ្ងៃកើតហេតុរូបគាត់បានទទួលយក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្មេងរងគ្រោះពឪពុករបស់គេ នៅវេលាម៉ោង៦ព្រឹក ហើយបានបញ្ចុកបបរនិងឲ្យគេងនៅលើអង្រឹង នៅវេលាម៉ោង៧និង៣០នាទីព្រឹក ចំណែករូបគាត់ពេលកូនក្មេងគេងលក់គាត់ឆ្លៀតកាត់ប្រុយខោឲ្យគេបណ្តើរ លុះដល់ម៉ោង១០ព្រឹក ក្មេងស្រីបាន- ប -.ត់ -ជើ-ង-ធំ-ពេលនោះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រួចគាតបានយកក្មេងទៅងូតទឹក ស្រាប់តែឃើញក្មេងស្រីមាន -ឈា -.ម- ហូរ- និងប្រ- លា -ក់ខោ -ភ្លាមៗនោះ គាត់បានទូរស័ព្ទទៅប្រាប់ម្ដាយរបស់គេឲ្យមកមើល ព្រោះគាត់អត់ដឹងអីទេ ។នៅពេលសម ត្ថកិ ច្ចសួរនាំស្រ្តីជាអ្នកមើលកូនរងគ្រោះចប់ហើយ ក៏បានទៅនាំខ្លួនបុរសជាប្តី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មកសួរនាំបន្តទៀត តែបុរសជាប្តីនៅតែប្រកែកថាមិនបានដឹងរឿងអ្វីនោះទេ។សម ត្ថកិ ច្ចបានបន្តសួរនាំស្រ្តីជាអ្នកមើលថែ រហូតដល់យប់ម្តងទៀត ទើបស្រ្តីរូបនោះបានសារភាពប្រាប់សម ត្ថកិ ច្ចថា នៅមុនពេលកើតហេតុទារកបានប ត់ ជើ ង ធំហើយរូបគាត់បានយកទៅ
បន្ទប់ទឹក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីលាងសំអាត និងបានងូតទឹកឲ្យ ប៉ុន្តែដោយសារទារករើបំរាស់នៅមិនស្ងៀម គាត់មិនប្រយ័ត្នបាន-ជ្រុ-ល-ដៃ រុ .ក ចូលបណ្តាលឲ្យមុ-ត-ក្រ-ច-កដៃរបស់គាត់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមចម្លើយសារភាពរបស់ស្រ្តីជាអ្នកមើលថែទារក ទើបសម ត្ថកិ ច្ច ស ម្រេ ច ឃុំខ្លួនស្រ្តី ខាងលើជាបណ្តោះអាសន្ន ដើម្បីកសាងសំណំុរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការ -ចា -ត់- ការតាមច្បា-ប់- ចំណែកបុរសជាប្តីបាន-ដោះ -លែ- ង- ឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ ៕

Related posts