ចេះតែឆ្ងល់នាងបាត់ខ្លួនច្រើនថ្ងៃគ្មានដំណឹងសោះ! ទីបំផុតបែកធ្លាយកាពិតត្រូវប្តីខ្លួនស-ម្លា-ប់បំបាត់ភស្តុ-តាងគ្មានញញើតដៃ ដោយសារតែរឿងនេះទៅវិញ……

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

BIZKH/វៀតណាម៖ កាលពីថ្មីៗនេះមានករណីឃាតកម្មបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង ដោយជនសង្ស័យឈ្មោះ លួង ហួងវូ (Luong Hoang Vu) អាយុ ៣២ ឆ្នាំមានទីលំនៅក្នុងឃុំឡាចឡាំដុនដុង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជនរងគ្រោះមានឈ្មោះហៅកាត់ដោយអក្ស N.K.H (H)(អាយុ ២៦ ឆ្នាំប្រពន្ធជារបស់ Vu) ។មនុស្សបានផ្អើលមកមើលនៅផ្ទះរបស់ជនសង្ស័យ ស្ថិននៅឃុំឡាក់ឡាំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីតាមដានការធ្វើកោសល្យវិច័យ។ខាងនគរបាលស្រុកដូនដួងបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថានៅព្រឹកថ្ងៃទី ១០ ខែឧសភាអង្គភាពបានទទួលរបាយការណ៍ពីអ្នកស្រី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ង្វៀន ធីម៉ៃអាញ (អាយុ ៤៧ឆ្នាំ រស់នៅភូមិឡាំឡាំជាម្តាយបង្កើតរបស់ស្រ្តីរងគ្រោះ) ថាកូនស្រីរបស់គាត់បានបាត់ខ្លួនតាំងពីថ្ងៃទី ៨ ឧសភាមកហើយមិនអាចទាក់ទងបានទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅពេលដែលអ្នកស្រី ង្វៀន ធីម៉ៃអាញបានមកដល់ផ្ទះរបស់ម្ដាយបង្កើតលោក Vu ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានអំពីកូនស្រីគាត់និងលោកVuម្ដាយរបស់Vuបាននិយាយថាអ្នកស្រីមិនបានដឹង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានឃើញគេយកឡានមួយគ្រឿងស្លាកលេខ BKS 49A-250.03បើកចេញទៅយកកូនស្រីរបស់គេទាំង២ នាក់ (អាយុ ៤ ឆ្នាំនិង ៦ ឆ្នាំ)ចេញទៅក្រៅ ទូរស័ព្ទរបស់ Vu

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក៏មិនអាចទៅដល់បានដែរ។ប៉ូលីសបានមកដល់ផ្ទះរបស់វូដើម្បីរកនិងស៊ើបអង្កេតប៉ុន្តែផ្ទះនោះត្រូវបានចាក់សោ។សាច់ញាតិបានទាក់ទងទៅលោក Vu

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គាត់បាននិយាយថាគាត់កំពុងនាំកូនពីរនាក់របស់គាត់ទៅឆ្នេរដោយមិននិយាយពីអាសយដ្ឋាន។នៅរសៀលថ្ងៃទី ១០ ឧសភាសាច់ញាតិម្នាក់បានបន្តទូរស័ព្ទទៅវូ ដើម្បីសួរថាតើប្រពន្ធរបស់គាត់ទៅណា ហើយលោក Vu បានឆ្លើយថា “គ្រប់យ៉ាងវាបានចប់ហើយ” ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សាច់ញាតិបានបើកទ្វារឃ្លាំងនៅក្នុងផ្ទះឪពុកម្តាយរបស់ Vu ហើយបានរកឃើញថា-សា-ក-ស-ព-របស់អ្នកស្រី H. ត្រូវបាន-ដុ-ត-ទៅជាផេះនៅក្នុងឡដែលមានប្រ-ដា-ប់-បង្វិលដូចជាអាំងគោជាដើម ។ដោយកំណត់ថានេះជាករណី-ឃា-ត-ក-ម្ម-ដ៏-ធ្ង-ន់-ធ្ង-រ-ប៉ូលីសបានរាយការណ៍ទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តឱ្យជួយសហការក្នុងការស៊ើបអង្កេតនិងចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យVu។តាមគេស្មានលោក Vu បានប្រហែលជាគិតចង់គេចមករស់នៅទីក្រុងផានធីធី (ប៊ិញធួន) ជាមួយកូនស្រី ២ នាក់។នៅល្ងាចថ្ងៃទី ១០ ឧសភាក្រុមកាយរិទ្ធបាន-ចា-ប់- ខ្លួន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Vu ជាបន្ទាន់នៅស្រុក Di Linh (ឡាំដុង) ខណៈពេលដែលលោកកំពុងបើកបរពីទីក្រុងផានធីតត្រឡប់មកផ្ទះវិញ។នៅឯភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតដំបូងឡើយលោក Vu បាននិយាយថានៅរសៀលថ្ងៃទី ៨ ខែឧសភានេះលោក Vu បានទៅលេងបាល់ទាត់ជាមួយមិត្តភក្តិរបស់គាត់បន្ទាប់មកបានផឹកគេផឹកបែបនេះរហូតតាំងពីថ្ងៃទី ០៥ ខែឧសភាមុនពេលត្រឡប់មកផ្ទះវិញ។នៅពេលគាត់ចូលដល់ផ្ទះលោក Vu ត្រូវបានស្តីបន្ទោសដោយប្រពន្ធរបស់គាត់និងមានពាក្យប្រមាថដល់ឪពុកម្តាយរបស់លោក Vu គេក៏ខឹងហើយក៏បាន-វា-យ-ប្រពន្ធរបស់គេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឈ្មោះ (H) ។នៅពេលដែល (H)បានចុះទៅផ្ទះបាយ លោក Vu បានប្រើដែក-វា–យ-ទៅលើក្បា–លរបស់នាង និងកញ្ចឹង-ក-បណ្តាលឱ្យជនរងគ្រោះ–ស្លា–ប់–ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែង។លោក Vu បានយក-ស–ព-របស់ H ទៅបន្ទប់ទឹកដើម្បីងូតទឹកដោយគេប្រើអាវភ្លៀង និងក្រណាត់រុំប្លាស្ទិចរុំយ៉ាងតឹងនៅកាច់ជ្រុងផ្ទះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៩ ខែឧសភាលោកវូបានទៅទិញសាំង ១០ លីត្រដើម្បីទុកបន្ទាប់មកបានទៅផ្ទះឪពុកម្តាយខាងបង្កើតរបស់ខ្លួនដើម្បីសុំឱ្យមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះ…ដឹកចង្រ្កានឡ និងធុងធំមួយ ហើយទុកវានៅក្នុងឃ្លាំង។ នៅពេលរសៀលថ្ងៃដដែលនោះ Vu បានបើកឡានដឹក -សា-ក-ស-ព-របស់អ្នកស្រី H. ដាក់ចូលក្នុងធុង, បិទគំរបហើយបន្ទាប់មកត្រឡប់មកផ្ទះវិញដើម្បីដាស់កូនស្រីទាំង ២ នាក់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចេញទៅក្រៅ។នៅពេលនាំកូនស្រីទាំង ២ របស់គាត់ទៅឃ្លាំង (ចំងាយប្រហែល ១០០ ម៉ែត្រពីផ្ទះរបស់ Vu) Vu បានឈប់ឡានចូលទៅដោយចាក់សាំងចូលក្នុងឡដែលមានសពនៅក្នុងនោះហើយដុតប្រពន្ធរបស់គាត់អោយឆេះខ្ទេច ដើម្បីយកផេះនិងឆ្អឹងទៅបោះចោលដោយរួចរាល់។ពេលនោះ Vu បានចូលទៅក្នុងឡានដើម្បីនាំក្មេងៗចុះទៅទីក្រុង Phan Thiet ដើម្បីលេងនិងហែលទឹកដូចជាគ្មានអ្វីកើតឡើងទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅពេលដែលប៉ូលីសបានអញ្ជើញលោក Luong Hoang Dat (អាយុ ៣៨ ឆ្នាំជាបងប្រុសរបស់លោក Vuដែលជាជនសង្ស័យ)ទៅទីភ្នាក់ការស៊ើបអង្កេតដោយគាត់បានដឹងថាលោក Vu បាននាំកូនទាំង ២ នាក់របស់គាត់ទៅលេងឆ្នេរខ្សាច់ប៉ុន្តែគេមិនដឹងច្បាស់ថាទៅទីណានោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបានស្នើសុំឱ្យលោក Datហៅប្អូនប្រុសរបស់គាត់ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានអំពី ក្មេងប្រុសទាំងពីរ។លោក Vu បានសារភាពថាគាត់បាន-ស-ម្លា-ប់-ប្រពន្ធរបស់គាត់ពិតមែនហើយបន្ទាប់មករូបគេបាន-ដុ-ត-សា-ក-ស-ព-របស់នាងនៅឯឃ្លាំងឪពុកម្តាយរបស់បង្កើតរបស់គេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពីការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយសាក្សីគឺវាពិតប្រាកដ ពេលនេះខាងសម្ថកិច្ចកំពុង-ចា-ប់-វិធានការណ៍ ឲ្យប៉ូលីសជំនាញស្រាវជ្រាវរកទីតាំងហើយក៏បានរកឃើញថាលោក Vu ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដូយដុង (ទីក្រុងផានធីទីប៊ិញធួន) ហើយក៏បានធ្វើការចុះទៅ-ចា-ប់-ខ្លួននៅកន្លែងនោះតែម្ដង។ ទោះយ៉ាងណាការស៊ើបអង្កេតដើម្បីដោះស្រាយរឿងក្តីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតជៀសវាងការ-ប-ង្ខំ-ព្រោះខ្លា-ច-ជនសង្ស័យគិតខ្លីអាចនិងធ្វើបាបកូនខ្លួនឯង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកបានមានប្រសាសន៍ថា“ ការភ័យខ្លាចបំផុតគឺជាវត្ថុមួយដែលអាច-ស-ម្លា-ប់-ក្មេងៗហើយបន្ទាប់មករូបគេនឹងធ្វើ-អ-ត្ត-ឃា-ត” ។ម៉្យាងវិញទៀតនគរបាលខណ្ឌដុងដុងបានសំណូមពរឱ្យប៉ូលីសក្រុងផានធៀតសហការគ្នាដើម្បី-ចា-ប់-ខ្លួ-នលោកវូដោយ ធ្វើការងារបែបមនោគមន៍វិជ្ជាដើម្បីឱ្យសមាជិកគ្រួសារណែនាំអោយជនសង្ស័យមកកូនត្រឡប់មកវិញដើម្បីធ្វើការចុះចាញ់ហើយទទួលសារភាពមុខតុលាកាដើម្បីបានសម្រាលទោស។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃទី ១០ ខែឧសភាលោក Vu បានបើកឡានមួយគ្រឿងពាក់ស្លាកលេខ ៤៩A-២៥០.០៣ ដើម្បីនាំកូន ៗ របស់លោកត្រឡប់មកវិញហើយត្រូវបានប៉ូលីសដុនដុង-ចា-ប់-ខ្លួ-ននិឃុំខ្លួននៅឯ ឃុំ Gung Re ស្រុក Di Linh, ឡាំដុង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យើងបានដោះស្រាយករណីនេះនៅថ្ងៃតែមួយហើយក្មេងៗទាំងពីរនាក់បានវិលត្រឡប់មកដោយសុវត្ថិភាពវិញ។ នៅពេលទៅយកក្មេងៗនៅទីស្នាក់ការនគរបាលស្រុកមានមនុស្សមួយចំនួនសប្បាយចិត្តដែលឡើងស្រក់ទឹកភ្នែកជាពិសេសគឺលោកយាយរបស់ពួកគេដែលគាត់បានព្រួយបារម្ភពីចៅៗខ្លាំង៕
*សូមអភ័យទោសសម្រាប់ការ ដែលពួកយើងសរសេរអក្សដោយមានសញ្ញា( – )ធ្វើឲ្យបងប្អូនពិបាកអានបន្តិ ដោយសារតែមានពាក្យខ្លះ ក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុកមិនអនុញ្ញាតឲ្យសរសេរទេ។
ដូចច្នេះហើយដើម្បីជៀសកុំឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្វេសបុកប្លុកផេកពួកយើងចោលមានតែវិធីសរសេរដាក់សញ្ញា(-)តែប៉ុណ្ណោះ៕អត្ថបទដោយ ៖ bizkh

Related posts