គ្រាន់តែលុយបន្តិចបន្តួចសោះ ដល់ថ្នាក់យកទឹកលាមកមកចាក់លើម្ដាយ និងក្មេងតូចអាយុ ២ឆ្នាំ ហើយថែមទាំងបានធ្វើរឿងដ៏សែនអាក្រក់មួយនេះទៀត…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

BIZKH/វៀតណាម៖ ថ្មីៗនេះនៅលើបណ្តាញសង្គមចែករំលែកវីដេអូឃ្លីបដែលថតរូបភាពស្ត្រីម្នាក់យកធុងដែលមានលាមកលាយនិងសំរាមចា-ក់ទៅលើម្ដាយ និងកូនប្រុស

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកជិតខាងធ្វើឱ្យមនុស្សជាច្រើនមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំង។ តាមខ្ញុំដឹងហេតុការណ៍ខាងលើនេះបានកើតឡើងនៅភូមិទីងថូ ឃុំសឺនថាញ់តាយ ស្រុកតាហូវ ខេត្តភូយៀន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពីរូបភាពនៅក្នុងឃ្លីបបង្ហាញស្ត្រីម្នាក់ពាក់មួកក្រណាត់ដឹកធុងតូចមួយដែលគេសង្ស័យថាជាលាមកលាយសំរាមហើយយកមកចាក់លើក្មេងតូចនៅកន្លែងរៀងងងឹតបន្តិច ដោយឃើញស្ត្រីកាន់ធុងទឹកឈរនៅទីនោះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកដែលកាន់ទូរសព្ទ័កំពុងថតវីដេអូបានសួរថា “តើអ្នកបានចាក់អ្វី អ្នកបានចាក់លាមកមែនទេ?” ស្ត្រីនោះងាកមកក្រោយហើយនិយាយខ្លាំង ៗ ថា “ស្អីក៏មានវាមានគ្រប់ប្រភេទ …អាញចង់ចាក់វាចេញ” ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឃើញបែបនេះអ្នកដែលកំពុងថតឃ្លីប បានត្អូញត្អែរថា“ ក្មេងតូចណាស់ ដែលអ្នកធ្វើអញ្ចឹង…ហើយពេលធំឡើងគាត់និងរៀនយកគំរូមិនល្អតាមអ្នក នោះគេប្រាកដជាយករបស់នោះចាក់មកលើក្បាលរបស់អ្នកឯងវិញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពីនោះស្ត្រីដែលកំពុងដើរត្រឡប់មកវិញបានត្រឡប់មកនិយាយបន្ទាប់មកក៏ចាក់របស់ទាំងអស់ចោលទៅ។នៅពេលនេះស្ត្រីដែលកាន់កូនតូចបានឈរនៅក្នុងផ្ទះទ្រហោយំ។ ពេលឃើញកូនប្រុសយំស្ត្រីនោះក៏យំនិងលួងកូនថា“ មិនអីទេ ម៉ាក់ឱបកូននៅនឹងតើ កំយំកូន” ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយសារតែនាងឈរកន្លែងងងឹតមានភ្លើងភ្លឺតិចទើបយើងឃើញមុខមិនសូវច្បាស់ព្រមទាំងដងខ្លួនរបស់ម្តាយ និងកូនត្រូវបានប្រលាក់ដោយកាកសំណល់លាយជាមួយប្រេងកាតលាមកដែលទើបតែត្រូវបានចាក់លើក្ដៅៗ។ពេលនាងត្រឡប់មកមាត់ទ្វាវិញ ស្ត្រីចំណាស់នោះបានវិលត្រឡប់មកឈរនៅខាងក្រៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយគាត់បានឈេជេរដាក់បណ្តាសាយ៉ាងខ្លាំង ទង្វើចាក់សំរាមលើទារកនោះ បានធ្វើឲ្យអ្នកដែលកំពុងថតឃ្លីបនោះ ស្អប់ខ្ពើមជាខ្លាំងដោយគេបោះសម្ដីថា“ ទោះបីអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយ ទោះជាយ៉ាងណាក៏អ្នកមិនគួរយកលាមក មកចាក់លើក្បាលក្មេងប្រុសនោះទេ វាអាក្រក់ណាស់លោកយាយកញ្ចាស់ ខ្ញុំមិនដឹងថាឪពុកម្តាយក្មេងបានគាត់បានធ្វើអ្វីទៅលើអ្នកទេ តែក្មេងមានដឹងស្អី”បន្ទាប់ពីនិយាយខ្លាំង ៗ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មួយសន្ទុះក្រោយមកស្ត្រីនោះបានដឹកជណ្តើរទៅក្រោយហើយបន្តស្តីបន្ទោសដោយប្រយោគមិនល្អជាច្រើនម៉ាត់។ព័ត៌មាននៅលើកាសែតដាន់ទ្រីបាននិយាយថាមូលហេតុនៃហេតុការណ៍នេះគឺដោយសារតែគ្រួសារទាំង ២ ធ្លាប់អោយគ្នាខ្ចីប្រាក់រៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែម្តាយរបស់ក្មេងប្រុសអាយុ ២ ឆ្នាំមិនទាន់មានលុយសង។ បញ្ហានេះត្រូវបាននាំទៅតុលាការដើម្បីដោះស្រាយហើយក៏កំពុងដោះស្រាយ ហេតុការណ៍ខាងលើ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក ទ្រិញ ឡាំហាយ ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំ បានបញ្ជាក់ថាហេតុការណ៍ខាងលើបានកើតឡើងនៅក្នុងមូលដ្ឋាន។ លោកបានមានប្រសាសន៍ថា“ បច្ចុប្បន្ននេះនគរបាលឃុំកំពុងស្រាយបំភ្លឺនៅថ្ងៃស្អែកយើងនឹងមានរបាយការណ៍ជាក់លាក់មួយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកម៉ៃនអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនស្រុក បានប្រាប់ អ្នកយកព័ត៌មានកាសែតថា“ មូលដ្ឋានបានរាយការណ៍អំពីករណីបឋមហើយខ្ញុំបានផ្តាំផ្ញើដល់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំឱ្យយល់ច្បាស់ទាំងអស់ហើយនៅពេលដំណាលគ្នានោះពួកយើងក៏បានចុះទៅផ្ទាល់ ដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ ទប់ស្កាត់ឥរិយាបទដែលមិនគាប់ដល់ថ្នាក់នេះកើតឡើង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កម្លាំងនគរបាលនឹងបញ្ជាក់ពីមូលហេតុ និងដោះស្រាយទៅតាមបទបញ្ជា” ។ហើយលោកស្រី ផាមធី មីញហៀន អនុប្រធានមន្ទីរការងារសុទ្ធកុមា និងសង្គមកិច្ចខេត្ត បាននិយាយនៅក្នុងកាសែត ថាមន្ទីរបានទទួលនិងកំពុងតាមដានព័ត៌មាន ទោះយ៉ាងណានាពេល ឆាប់ៗនេះហើយ មានផ្លូវតែមួយទេ (យកឃ្លីបដែលបានបង្ហោះលើបណ្តាញសង្គមទុកធ្វើជាសាក្សីសំខាន់)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកទី ២២ ខែមេសានេះប្រធានមន្ទីរការងារកាពារសុទ្ធកុមានិងសង្គមកិច្ចខេត្តនឹងចុះទៅផ្ទាល់ ទៅកន្លែងដែលកើតហេតុការណ៍នោះចាប់យករបស់ទាំងអស់។ អាជ្ញាធរនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននឹងសម្របសម្រួល និងដោះស្រាយករណីនេះស្របតាមបទបញ្ជាច្បាប់៕អត្ថបទដោយ ៖ bizkh

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts