ទើបតែនិយាយទូរសព្ទ័ជាមួយប៉ាមិញសោះ ថារង់ចាំប៉ាចេញពីមន្ទីពេទ្យ ពេលមកដល់ភ្លាម បែរជាឃើញកូន-ដេ-ក-ស្លា-ប់-ក្នុង-ប្លុ-ក-ឈា-ម-ដោយសភាពបែបនេះទៅវិញ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

BIZKH/វៀតណាម៖ ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឌីជេស្រីស្អាតដោយមានការបំភ្លឺត្រួសៗពីឪពុកជនរងគ្រោះដោយគាត់បាននិយាយថាកូនស្រីរបស់គាត់បានធ្វើការនៅហាណូយជិត ៣ ឆ្នាំហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មុននោះខ្ញុំទើបតែត្រឡប់មកពីរៀននៅប្រទេសសិង្ហបុរីវិញពេលខ្ញុំឈឺនៅហាណូយខ្ញុំត្រូវសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ។ នៅពេលដែលខ្ញុំបានចេញពីមន្ទីរពេទ្យកាលពីរសៀលម្សិលមិញមានអ្វីមួយបានកើតឡើង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពីខាងសម្ថកិច្ចខលប្រាប់ថារកឃើញសាកសពឌីជេស្រីស្អាតម្នាក់ ដែលនាងត្រូវបានមិត្តប្រុសរបស់នាងធ្វើឃាតដោយនាងមានឈ្មោះថា វូធី ឃ្វុងត្រាង (អាយុ ១៩ ឆ្នាំ) ហើយត្រូវបានបញ្ជូនសពទៅឃុំដុកលី ស្រុកលីញ៉ាន ខេត្តហាំណាមដើម្បីរក្សាទុក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឪពុករបស់ឌីជេ ត្រាង បាននិយាយថា៖“ តាំងពីក្មេងមកត្រាងជាក្មេងសុភាពរាបសាឧស្សាហ៍ព្យាយាមចេះជួយឪពុកម្តាយរបស់នាងជាមួយរឿងជាច្រើនក្នុងគ្រួសារដោយសារតែស្ថានភាពលំបាកនាងទើបតែបញ្ចប់ថ្នាក់ទី ៩ ប៉ុណ្ណោះនាងឈប់រៀនបន្ទាប់ពីត្រាងមានប្អូនប្រុសម្នាក់ដែលទើបតែមានអាយុ ១០ ឆ្នាំនៅឆ្នាំនេះ” ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលខ្ញុំទៅដល់កន្លែងកើតហេតុឃើញកូនស្រីរបស់ខ្ញុំដេកស្លាប់នៅលើកំរាលឥដ្ឋធ្វើឲ្យបេះដូងខ្ញុំឈឺណាស់ពិតជាឈឺចិត្តណាស់ “ឪពុកស្រែក”។ លោកថោងបានចែករំលែកបន្ថែមទៀតនៅពេលកើតហេតុប្រពន្ធរបស់គាត់កំពុងដើរទិញឥវ៉ាន់ហើយមិនដឹងថាកូននោះមានគ្រោះថ្នាក់ទេ។ លោក ថោង បាននិយាយថាប្រសិនបើនៅពេលនោះមានម្តាយនិងកូនស្រីនៅក្នុងបន្ទប់ពួកគេទាំងពីរនឹងមិនរស់រានមានជីវិតដូចគ្នា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និយាយអំពីជនសង្ស័យឈ្មោះង្វៀងឌុយកឿង (អាយុ ២៥ ឆ្នាំមានដើមកំណើតនៅឡាវឡៃ) លោក ថោង បាននិយាយថាគាត់ស្គាល់កូនស្រីនេះនិងសាច់ញាតិនេះមានទំនាក់ទំនងនិងមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់គ្នា។ ត្រាងក៏ធ្លាប់នាំគុងទៅផ្ទះដើម្បីណែនាំ ខ្លួនគាត់មិនដែលគិតថាគុងនឹងសម្លាប់កូនស្រីគាត់យ៉ាងសាហាវនោះបែបនេះនោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីស្រុកហួងម៉ៃ CA (ហាណូយ) បានអោយដឹងថាជនសង្ស័យឈ្មោះ Cuong បានសម្តែងការសោកស្តាយចំពោះអាកប្បកិរិយារបស់គាត់ហើយមានសក្ខីកម្មដំបូង។ ដូច្នោះលោកង្វៀងយ្វូកុងបានសារភាពថាមូលហេតុនៃឃាតកម្មនេះផ្តើមចេញពីពាក្យពុះកញ្ជ្រោលរបស់ឃ្វុងត្រាងនៅពេលដែលគុងចម្អិន អាហារថ្ងៃត្រង់យឺត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងកំឡុងពេលដែលជនសង្ស័យ និងអ្នកស្រីត្រាងរស់នៅជាមួយគ្នានៅក្នុងបន្ទប់ផ្ទះជួលមួយនៅស្រុកហួងម៉ៃ ព្រោះគ្មានការងារធ្វើ ហើយរាល់ការចំណាយក្នុងការរស់នៅត្រូវបានមើលថែដោយអ្នកនាងត្រាង ហើយគុងគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខាងចំអិនម្ហូបប្រចាំថ្ងៃ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកជិតខាងដែលរស់នៅក្បែរបន្ទប់ួលរបស់គូស្នេហ៍មួយគូនបាននិយាយថាពួកគេធ្លាប់បានឃើញលោកគុងនិងគូស្នេហ៍របស់លោកតែងតែឈ្លោះប្រកែកគ្នាជុំវិញជម្លោះរឿងលុយកាក់ជាច្រើនដង។ គុងមិនមានការងារដែលមានស្ថេរភាពទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលកំពុងធ្វើម្ហូបពេលថ្ងៃត្រង់លោកគុងបានឃើញត្រាងត្អូញត្អែររហូតរឿងធ្វើម្ហូបយឺត ដូច្នេះហើយទើបគាត់ខឹងក៏យកកាំបិតនិងម៉ាស៊ីនសម្ងួតខោអាវវាយទៅលើជនរងគ្រោះរហូតដល់ស្លាប់ភ្លាមៗនៅនិងកន្លែង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីមុនមនុស្សពីរនាក់នេះតែងតែឈ្លោះប្រកែកគ្នាជេរប្រមាថ និងរុញច្រានគ្នាទៅវិញទៅមក ដូច្នេះលើកនេះនៅពេលដែលលោកគុងបានប្រព្រឹត្តយ៉ាងឃោរឃៅដាក់ត្រាងធ្វើឲ្យនាងមិនអាចតដៃបាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហេតុដូច្នេះហើយនៅពេលភ្នាក់ងារប៉ូលីសធ្វើការស៊ើបអង្កេតប្រជាជនដែលរស់នៅជុំវិញបន្ទប់ជួលរបស់ជនសង្ស័យនិងជនរងគ្រោះបាននិយាយថាពួកគេមិនបានឮសំលេងអ្វីដែលស្រែកឫការប៉ះទង្គិចគ្នាទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពីសម្លាប់គូស្នេហ៍របស់ខ្លួនជនសង្ស័យបានយកភួយមករុំនាង បន្ទាប់មកបានយកម៉ូតូជនរងគ្រោះជិះរត់គេចខ្លួនបាត់។ បន្ទាប់មកគាត់បានទិញសំបុត្រឡានក្រុងទៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួន។
នៅពេលដែលចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យខាងសម្ថកិច្ចក៏បានធ្វើតិះគុងឃើញថាមានវិជ្ជមានចំពោះគ្រឿងញៀន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីមុននៅឯស្នងការប៉ូលីសជនសង្ស័យបានបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្មីៗនេះ ត្រាង បានទៅប្រទេសសឹង្ហបូរីបន្ទាប់មកនាងបានវិលត្រឡប់មកវិញហើយក៏សុំបែកខ្លួនជាច្រើនដងដោយទង្វើនាងហាក់ដូចជាមិនបានស្រឡាញ់ខ្លួនទៀតទេ។ ដោយសារមិនអាចទប់ចិត្តទប់អារម្មណ៍បាន ដូច្នេះគុងក៏បានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្នេះតែម្ដងទៅ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទាក់ទងនឹងករណីឌីជេស្រីស្អាតដែលត្រូវបានមិត្តប្រុស-ស-ម្លា-ប់-នៅបន្ទប់ជួលមួយនៅទីក្រុងហាណូយក៏ស្រាប់តែមានមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់ឌីជេស្រី Quynh Trang បាននិយាយថាគុង បានជំពាក់លុយគេចំនួនជាង ៥០ លានដុង ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កំពុងស្នើសុំឱ្យមានការបំភ្លឺពីអាជ្ញាធរ។នៅកន្លែង-ឃា-ត-ក-ម្-មដែលបណ្តាលឱ្យឌីជេស្រីដែលមានឆ្នាំកំណើតក្នុងឆ្នាំ ២០០០ ត្រូវបានគេ-ស-ម្លា-ប់-នោះអាជ្ញាធរបានដកហូត-កាំ-បិ-ត-ចំនួន ៣ និង-បំ-ព-ង់-ដែ-ក-មួយ ដែលធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះមានរ-បួ-ស-ត្រ-ង់-ក្បា-ល- និង-ក៕
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

*សូមអភ័យទោសសម្រាប់ការ ដែលពួកយើងសរសេរអក្សដោយមានសញ្ញា( – )ធ្វើឲ្យបងប្អូនពិបាកអានបន្តិ ដោយសារតែមានពាក្យខ្លះ ក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុកមិនអនុញ្ញាតឲ្យសរសេរទេ
ដូចច្នេះហើយដើម្បីជៀសកុំឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្វេសបុកប្លុកផេកពួកយើងចោលមានតែវិធីសរសេរដាក់សញ្ញា(-)តែប៉ុណ្ណោះ៕អត្ថបទដោយ ៖ bizkh

Related posts