ផ្អើលរត់ជាន់ជើងគ្នា បន្ទាប់ពីឃើញមានមេគោ ១ក្បាល បង្កើតបានកូន ១ ហើយស្រាប់តែកើតចេញវត្ថុចម្លែកមួយថែមទៀតបណ្ដាលឲ្យ…

រឿងរាវដ៏ចម្លែកមួយ បានបែងចែកពេញក្នុងបណ្តាញសង្គម នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម ដោយមានរឿងថាមេគោមួយក្បាលបានកើតបានកូនគោមួយ


ហើយមិនតែប៉ុនោះថែមទាំងមានវត្ថុចម្លែកមួយ ដែលមានរូករាងដូចជាក្បាលកូនក្មេងមកជាមួយផងដែរ។

ចំពោះហេតុការដែលកើតឡើងចំពោះមេគោមួយក្បាលនេះនៅក្នុងឃុ Bai Tranh ស្រុក Nhu Xuan ខេត្ត Thanh Hao ហើយនេះជាហេតុការណ៏

មិនធ្លាប់មានពីមុនមកឡើយចំពោះរឿងបែបនេះ។នារីម្នាក់ Tran Thi Ounh មានអាយុ២០ ឆ្នាំដែលជាម្ចាស់មេគោមួយក្បាលនេះ នាងបានប្រាប់ថានៅព្រឹកថ្ងៃទី ៦ ខែ មិនា នៅវេលាម៉ោង ៧

មេគោរបស់នាងបានរកកលចង់កើតកូន រហូតទៅដល់ម៉ោង ៨ ទើបគោរបស់នាងកើតកូន ហើយថែមទាំងបន្ថែមវត្ថុចម្លែកមួយដែលមានរូបរាងដូចជាក្បាលកូនក្មេងមានសក់ពណ៏ត្នោត ។

នៅពេលដែលមេគោមួយក្បាលនេះបានបង្កើតកូនគោរួច ហើយវាក៏ធ្លាក់មកជាមួយនឹងសុករបស់មេគោ ចំពោះម្ចាស់គោនេះក៏បានបន្តទៀតថានាងបានយកវត្ថុដ៏ចម្លែកនេះដាក់ក្នុងចានមួយ ហើយរងចាំខាងមន្ទីពិសោធន៏មកធ្វើការពិនិត្យមើលពីដុំដ៏ចម្លែកនេះ ៕

រូបគោចម្លែកផ្សេងៗទៀតRelated posts