ឮសម្លេងស្រែកឲ្យជួយ ពីយប់ស្មានតែមិនមានរឿងអ្វីធំដុំទេ ដល់ពេលព្រឹកឡើងទៅមើលមុខផ្ទះក៏ស្រាប់តែផ្អើលឆោឡោគ្រប់គ្នាតែម្តង…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

BIZKH/វៀតណាម៖ តាមរយៈផ្ទះរបស់អ្នកស្រីធីអ្នកជិតខាងនៅទីនោះ បានឃើញស្នាមប្រឡា-ក់-ឈា-ម-ច្រើន ដូច្នេះពួកគេបានរាយការណ៍ទៅប៉ូលីសហើយខាងកម្លាំងសម្ថកិច្ចក៏បានចុះមកពិនិត្យនៅកន្លែងកើតហេតុ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយបានរកឃើញថាលោកស្រីធីបានស្លាប់បាត់ទៅហើយដោយ-សា-ក-ស-ព របស់មើលមុខមិនយល់ទេព្រោះមានសភាពខ្ទេចយកតែម្ដង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា នារសៀលថ្ងៃទី ១១ មេដឹកនាំឃុំង៉ុងទ្រុង (ស្រុកថូងហីខេត្តក្វាងង៉ៃ) បានបញ្ជាក់ថាមានអំពើឃា-ត-ក-ម្ម-ដ៏-សា-ហា-វ-មួយបានកើតឡើងនៅតំបន់នោះបណ្តាលឱ្យមនុស្ស-ស្លា-ប់-ម្នាក់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជនរងគ្រោះជាស្រ្តីមេផ្ទះឈ្មោះអ្ន្កកស្រី ធី (អាយុ ៥៧ ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិអានហា ១ ឃុំញីទ្រុង ដែលត្រូវជាម្ដាយរបស់ជនសង្ស័យ) ។ នៅម៉ោងប្រហែល ៦ ព្រឹកនាថ្ងៃដដែលនោះប្រជាពលរដ្ឋនៅជិតនោះ បានដើរកាត់ផ្ទះរបស់អ្នកស្រីធីហើយក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់បីបានឃើញនូវ ស្នាមប្រឡាក់-ឈា-ម-ជាច្រើននៅជុំវិញផ្ទះរបស់គាត់ដូច្នេះពួកគេបានរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរឲ្យចុះមកពិនិត្យ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កម្លាំងជំនាញបានចុះដល់កន្លែងកើតហេតុភ្លាមៗហើយបានរកឃើញថាលោកស្រីធីបាន-ស្លា-ប់-ដោយរាងកាយរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានកាំ-បិ-ទ-កា-ប់-ឡើង-សុះ-សា-ច់។ តាមរយៈការស៊ើបអង្កេតប៉ូលីសបានកំណត់ថាជនល្មើសនៃអំពើ-ឃា-ត-ក-ម្ម-ដ៏សា-ហា-វ-នេះគឺ ឃ្វាន វូធេក (អាយុ ៣៣ ឆ្នាំជាកូនប្រុស ជនរងគ្រោះ ) ។


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរស់នៅក្បែលផ្ទះជនរងគ្រោះបានឱ្យដឹងថានៅម៉ោងប្រមាណ ២ ទៀបភ្លឺនាថ្ងៃតែមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងដេក ពួកគេក៏បានលឺសំលេងនិយាយខ្លាំងៗដែលចាសម្លេងជនសង្ស័យដែលជាកូនប្រុសគាត់ហើយបន្ទាប់មកក៏ស្រាប់តែឮ សំឡេងស្រែកខ្សេវៗ ដែលពេលនោះដូចជាសម្លេងរបស់អ្នកស្រីធីបានស្រែករកជំនួយ។


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយគិតថាវាមិនមានអ្វីធ្ង-ន់-ធ្ង-រមនុស្សទើបគេមិនសង្ស័យទេ។ នៅម៉ោងប្រហែល ៦ ព្រឹកថ្ងៃដដែលនៅពេលដែលអ្នកជិតខាងម្នាក់បានទៅផ្ទះរបស់លោកស្រីធីទើបគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងជាខ្លាំងនៅពេលបានដឹងអំពីងេតុការណ៍មួយនេះ។ដោយវាជាឧក្រិដ្ឋកម្មនៅមុនពេល-ឃា-ត-ក-ម្មកើតឡើងប្រហែលជាជនសង្ស័យរូបនេះ មានការតូចចិត្តរឺខឹងមិនពេញចិត្តអ្វីមួយហើយ ទើបបានជាធ្វើឲ្យគេបញ្ជេញអាការៈឆ្កួតលីលាមកបែបនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងទៅតាមមនុស្សក្នុងភូមិបានប្រាប់ផងដែរ ថាជនល្មើស ធ្លាប់ទៅព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តជាច្រើនដងមកហើយ បន្ទាប់ពីត្រលប់ទៅមកពីមណ្ឌលកែប្រែមក ជនល្មើសក៏បាននៅតែបន្តប្រើថ្នាំជាប្រចាំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយកាពិតគឺគេជាមនុស្សបែកថ្នាំ ករណីនេះកំពុងត្រូវបានអាជ្ញាធរស៊ើបអង្កេតនិងស្រាយបំភ្លឺបន្ថែមតៀត៕អត្ថបទដោយ ៖ bizkh
*សូមអភ័យទោសសម្រាប់ការ ដែលពួកយើងសរសេរអក្សដោយមានសញ្ញា( – )ធ្វើឲ្យបងប្អូនពិបាកអានបន្តិ ដោយសារតែមានពាក្យខ្លះ ក្រុមហ៊ុនហ្វេសប៊ុកមិនអនុញ្ញាតឲ្យសរសេរទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូចច្នេះហើយដើម្បីជៀសកុំឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្វេសបុកប្លុកផេកពួកយើងចោលមានតែវិធីសរសេរដាក់សញ្ញា(-)តែប៉ុណ្ណោះ៕
សូមទស្សនាវិដេអូអំពីសកម្មភាពមួយចំនួននៅកន្លែងកើតហេតុ ៖

Related posts