ដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតកូនស្រីសំណព្វ ឪពុកសុខចិត្តវះ-ស្បែកខ្លួនឯងជាង ២០ដងសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យកូន ព្រោះតែនាងត្រូវបានរងរបួ-សធ្ង-ន់ដោយសារតែ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បរទេស៖ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ បុរសជាឪពុកម្នាក់មកពីខេត្តហេណាន ប្រទេសចិន បានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ពីសាធារណៈជនជាខ្លាំង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពីបានបរិច្ចាគស្បែករបស់ខ្លួនម្តងហើយម្តងទៀតឲ្យទៅកូនស្រី ខណៈដែលនាងទទួលរងការរលាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ហើយរូបគាត់ជាឪពុកមិនមានលទ្ធភាពទិញស្បែកដែលមានតម្លៃថ្លៃសម្រាប់ការវះកាត់របស់នាងបាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យុវតីអាយុ ១៧ ឆ្នាំ ឈ្មោះ លី ចិនស៊ី ដែលបាត់បង់ស្បែក ៨០ ភាគរយ ដោយសារការផ្ទុះហ្គាសនៅផ្ទះ ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរ ហើយត្រូវធ្វើការវះកាត់ស្បែកដើម្បីរស់។ មន្ទីរពេទ្យបានប្រាប់ឪពុកនាង គាត់ត្រូវបង់ប្រាក់ចំនួន ៣០ ម៉ឺនយ័ន (ឬប្រមាណ ៤៣ ៤៣១ ដុល្លារអាមេរិក)


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីទិញស្បែកសម្រាប់ការវះកាត់ប្តូរជាបន្ទាន់។ដោយសារលោកគ្មានលទ្ធភាពលើថ្លៃចំណាយ គាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តបរិច្ចាគស្បែកផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីជួយសង្គ្រោះកូនស្រីតែម្តង ដែលរឿងនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការរំជួលចិត្តជាខ្លាំង។ ម្ដាយ លី ចិនស៊ី មានឈ្មោះ ជឹង គ័រហុង បាននិយាយថា ពួកគេបានចំណាយប្រាក់ចំនួនជាង ១,៦ លានយ័ន ឬជាង ២៤ម៉ឺនដុល្លារលើការព្យាបាល ដោយបញ្ចាំផ្ទះ និងខ្ចីប្រាក់ពីសាច់ញាតិនៅតែពុំគ្រប់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាសំណាងល្អ ដោយសារការមានបរិច្ចាគពីសាធារណៈទើបស្តារស្ថានភាពឡើងវិញបានម្តងទៀត។ រហូតមកដល់ពេលនេះ ពួកគេនៅតែត្រូវការថវិកាប្រហែល ៧០០ ០០០ យ័ន ឬជាង ១០ម៉ឺនដុល្លារសម្រាប់ការព្យាបាលបន្តទៀត។ អ្នកស្រី ជឹង គ័រហុង បាននិយាយថា ប្តីរបស់អ្នកស្រីបានបរិច្ចាគស្បែករបស់គាត់ប្រមាណ ១០ ទៅ​២០ដងហើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គាត់នឹងរង់ចាំឱ្យស្បែកដុះឡើងវិញ មុនពេលបរិច្ចាគម្តងទៀត។ ដំបូងឡើយឪពុក លី ចិនស៊ី បានបរិច្ចាគស្បែកជើងខាងឆ្វេងរបស់គាត់ ហើយក្រោយមកបានបរិច្ចាគស្បែកពីដៃឆ្វេងរបស់គាត់ សម្រាប់ការវះកាត់កូនស្រីគាត់។ ក្រោយវះកាត់រួច គាត់ត្រូវរុំបង់ ខណៈដែលរបួសមានពណ៌ស្វាយ ជ្រៅ បន្ទាប់ពីទទួលការវះកាត់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឪពុកបាននិយាយថា “ខ្ញុំអាចឈឺរាងកាយបាន ប៉ុន្តែមិនចង់ឃើញកូនស្រីមានសភាពបែបនេះទេ។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថានាងនឹងឆាប់ជាសះស្បើយ” ។ គាត់បន្ថែមទៀតថា៖ “ជីវិតកូនស្រីខ្ញុំ ទើបតែបានចាប់ផ្តើម ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីៗដែលខ្ញុំអាចធ្វើបាន ដើម្បីជួយសង្គ្រោះនាង ទោះបីវាឈឺចាប់យ៉ាងណាក៏ដោយ”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែកូនស្រីរបស់គាត់ នៅមិនទាន់ដឹងពីអ្វីដែលឪពុកនាងបានធ្វើសម្រាប់នាងទេ ព្រោះឪពុកម្តាយនាងមិនចង់ឲ្យនាងព្រួយបារម្ភ។គាត់បានសុំប្រពន្ធឱ្យប្រាប់កូនស្រីថា គាត់នៅឆ្ងាយ គឺទៅទីក្រុងមួយផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើការ ខណៈដែលគាត់កំពុងទទួលការវះកាត់នៅមន្ទីរពេទ្យតែមួយ។


វលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានឲ្យដឹងថា លី ចិនស៊ី បានធ្វើការវះកាត់ជាង ១៧ដងហើយ នាងត្រូវបានគេពិពណ៌នាថា ជាក្មេងស្រីដែលមានឆន្ទៈខ្ពស់ ព្រោះតាំងពីដំបូងមក នាងថែមទាំងបានលួងលោមឪពុកម្តាយកុំឲ្យបារម្ភពីនាងទៀតផង។ វេជ្ជបណ្ឌិតបាននិយាយថា លី ចិនស៊ី កំពុងជាសះស្បើយឡើងវិញហើយ នាងនឹងមានសុខភាពល្អ ប្រសិនបើការវះកាត់នៅពេលបន្ទាប់ដំណើរការទៅដោយរលូន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការព្យាបាលស្បែក គឺជាប្រភេទនៃការវះកាត់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្តូរស្បែក ដើម្បីព្យាបាលការរបួសរលាក ឬការបាត់បង់ស្បែក។ នៅជុំវិញពិភពលោក


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្លៃវះកាត់ស្បែកគឺខ្ពស់ណាស់។ ដូច្នេះ សម្រាប់គ្រួសារដែលមានជីវភាពក្រីក្រ វានឹងក្លាយជាគ្រោះដ៏ធំមួយ៕ប្រភពពីភូមិរ៉ារាត្រី

Related posts