ឃើញកូនស្រីដេកយំអត់មូលហេតុ ពេលចូលមើលក្នុងផ្ទះក៏ឃើញក្រដាស់មួយសន្លឹកនៅលើគ្រែ ទើបម្ដាយដឹងថាកូនត្រូវគេរំ-លោ-ភយ៉ាងព្រៃ-ផ្សៃ ហើយធ្វើបែបនេះដាក់នាងទៀត…

BIZKH/បរទេស៖ នៅថ្ងៃទី ២០ ខែមិថុនានេះអធិការនគរបាលស្រុក Ea Sup (ដាក់ឡាក់) បានបញ្ជាក់ថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្លួនបានឃាត់ខ្លួនឈ្មោះង្វៀងដាំងថុង (អាយុ ២២ ឆ្នាំ) មានទីលំនៅក្នុងភូមិ ៥ ឃុំ Ea Rok ស្រុក E Sup ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មុននោះនៅរសៀលថ្ងៃទី ១០ មិថុនា ថុងបានទៅផ្ទះអ្នកជិតខាងដើម្បីសុំអគ្គិសនីប្រើប្រាស់។ នៅពេលនេះមិនមានមនុស្សធំនៅផ្ទះអ្នកជិតខាងទេគឺមានតែក្មួយស្រីអាយុ ៨ ឆ្នាំម្នាក់និងក្មេងប្រុសអាយុជិត ២ ឆ្នាំម្នាក់នៅផ្ទះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឃើញដូច្នេះថុងមានចេតនាអាក្រក់ដោយយកក្មេងស្រីនោះទៅដាក់ក្នុងអង្រឹងនិងស្ទុះឡើង។ ដោយសារតែប្រតិកម្មរបស់កុមារនោះថុងកែបានយកទូរស័ព្ទរបស់នាងអោយទារកលេងបន្ទាប់មកក៏យកវាទៅដាក់លើគ្រែដើម្បីធ្វើសកម្មភាពថោកទាប

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មួយសន្ទុះក្រោយមកម្តាយក្មេងនោះក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញស្រាប់តែឃើញកូនស្រីយំ ហើយក៏ឃើញជនល្មើសនៅ ដេកលើគ្រែធ្វើមិនដឹង។ បន្ទាប់ពីត្រូវបានសួរចម្លើយពីម្តាយរបស់កុមារនោះ ជនល្មើស បានសារភាពថាខ្លួនពិតជាមានអាកប្បកិរិយាថោកទាបដែលរូបគេបានរំលោភក្មេងស្រីនោះពិតមែន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយដឹងពីហេតុការណ៍នេះក្រុមគ្រួសាររបស់ជនល្មើសបានចូលខ្លួនមកសុំទោសក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនិងឱ្យប្រាក់ចំនួន ១ លានដុងដើម្បីសងជំងឺចិត្តហើយក៏បានសន្យាថានឹងផ្តល់ប្រាក់ចំនួន ៥០ លានដុងទៀត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីប៉ះប៉ូវថ្លៃខូចខាតក្មេងស្រីរូបនេះ។ ក្រុមគ្រួសារកុមារដែលជាជនរងគ្រោះក៏បានយល់ព្រមហើយភាគីទាំងពីរបានធ្វើលិខិតកិច្ចសន្យាណាត់ជួបគ្នាដើម្បីទូទាត់សំណង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែមិថុនាក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះបាននាំយកលិខិតសន្យាឲ្យលុយ ថ្លៃខូចខាតកូនស្រីខ្លួន ទៅលោកឡឹញឌុង (ប៉ូលីសភូមិ ៥ ឃុំអូររកា)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីចុះហត្ថលេខាដើម្បីទទួលបានលិខិតបណ្ដឹង ដោយមើលឃើញពីក្មេងស្រីរងគ្រោះមានសភាពដាច់ទ្វាមាសធ្ងន់ធ្ងរពេក លោកឌុង ក៏បានរាយការណ៍ទៅថ្នាក់លើរបស់គាត់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្លាមៗនោះអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកអេភូបានចេញដីកាឃុំខ្លួនជនល្មើសជាបន្ទាន់ ដើម្បឲ្យថុងចូលខ្លួនមកស្រាយបំភ្លឺករណីខាងលើនេះ៕អត្ថបទដោយ ៖ biz-kh

Related posts