មានចឹងទៀត គាស់ផ្ទះគេបំណងចង់ចូលប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិ តែពេលឃើញម្ចាស់ផ្ទះស្លៀកកន្សែងចេញពីងូតទឹក លោកចោរបែរជាប្ដូរចិត្តមកធ្វើរឿងនេះ ដាក់ម្ចាស់ផ្ទះទៅវិញ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមសេចក្ដីរាយការណ៍ពីសារព័ត៌មាន World of Buzz បានឱ្យដឹងថា មានករណីហួសចិត្តមួយបានកើតឡើងចំពោះនារីវ័យ ៣៤ ឆ្នាំម្នាក់នៅថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


វេលាម៉ោងប្រហែល ៦ ព្រឹកនៅផ្ទះមួយកន្លែងនៅតំបន់ Bukit Padang ទីក្រុង Kota Kinabalu រដ្ឋ Sabah ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ដែលត្រូវបានចោរម្នាក់មានបំណងចូលប្លន់ក្នុងផ្ទះរបស់នាងក្នុងបំណងប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែបែរជាប្ដូរចិត្តមិនប្លន់វិញ ដោយបានចាប់ រំ. លោ. អធិការនគរបាលក្រុងលោកស្នងការរង Mohd Zaidi Abdullah បាននិយាយថា គ្រាន់តែជនរងគ្រោះខាងលើបានចេញពីងូតទឹកភ្លាម ស្រាប់តែជនសង្ស័យចូលទៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចា ប់ នាង និង អូ ស ទៅលើពូកតែម្ដង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកបានបន្តថា ជនរងគ្រោះបានព្យាយាមប្រតាយប្រតប់ និងស្រែកឱ្យគេជួយដែរ ប៉ុន្តែជនសង្ស័យបាន ដា ល់ និង ច្រ បា ច់.ក នាងជាច្រើនដង។ ជនសង្ស័យក៏បាន បោ ក ក្បាលរបស់នាងទៅនឹងជញ្ជាំង ប៉ុន្តែជនរងគ្រោះនៅតែបន្ត វា យ ត ប់ ហើយទីបំផុតនាងអាចបើកទ្វារធំដើម្បីស្រែកឱ្យគេជួយ។ភ នាងជំនួសវិញ បន្ទាប់ពីបានឃើញទិដ្ឋភាពដែលនាងចេញពីបន្ទប់ទឹក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយទប់ចិត្តមិនបាន។ពេលលឺសំលេងស្រែករបស់នាង អ្នកជិតខាងបានទៅមើលនៅខាងក្រោយផ្ទះភ្លាមៗ និងបានឃើញជនសង្ស័យ លោ ត ចេញពីបង្អួច និងរត់គេចខ្លួនបាត់។ លោក Mohd Zaidi បាននិយាយបន្ថែមទៀតថា អ្នកជិតខាងរបស់ជនរងគ្រោះបាននិយាយថាពួកគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់ជនសង្ស័យ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះផងដែរ។ ផ្អែកលើការស៊ើបអង្កេតរបស់មន្ទីរកោសល្យវិច្ច័យ និងព័ត៌មានដែលទទួលបាន ប៉ូលីសបាន ចា ប់ ខ្លួនជនសង្ស័យ និងបានយកសម្លៀកបំពាក់ដែលបានពាក់អំឡុងពេលមានឧប្បត្តិហេតុនេះ ដើម្បីទៅធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្ត ។លោកស្នងការរងបានបន្ថែមថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជនសង្ស័យបានសារភាពថាខ្លួនបានចូលទៅក្នុងផ្ទះជនរងគ្រោះក្នុងគោលបំណងប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់នាងទេ ប៉ុន្តែពេលដែលបានឃើញសភាពរបស់នាងពេលដែលចេញពីងូតទឹក ក៏ទប់ចិត្តមិនបាន ទើប ចា ប់ រំ. លោ .ភ តែម្ដង តែមិនបានសម្រេច។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ករណីនេះត្រូវបានចាត់ទុកជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ ដោយយោងតាមមាត្រា ១៥ (១) (ក) នៃច្បាប់ Dangerous Drugs Act 1952 និងមាត្រា ៤៤៨ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts