ម៉ែកូន!! ក្មេងប្រុសទើបតែអាយុ ១០ឆ្នាំសោះ អាចធ្វើឲ្យនារីដែលជាសង្សារបស់គេមានផ្ទៃពោះបាន ព្រោះតែមូលហេតុមួយនេះ…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រុស្ស៊ី៖ រឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយ បានកើតឡើងកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះ បន្ទាប់ពីក្មេងស្រីអាយុ១៣ ឆ្នាំម្នាក់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានឡើងបកស្រាយក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍មួយថា នាងមានផ្ទៃពោះជាមួយ មិត្តប្រុសរបស់នាងអាយុ ១០ ឆ្នាំ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ក្មេងប្រុសស្រី ២ នាក់ Darya និង Ivan ដែលពួកគេទាំងពីរជាសង្សានឹងគ្នា បានបង្ហាញខ្លួនក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍របស់រុស្ស៊ី « On Air Live » បន្ទាប់ពីទទួលបានការអនុញ្ញាតពីឪពុកម្ដាយរបស់គេទាំងសងខាង ដើម្បីបកស្រាយរាល់ចម្ងល់របស់មហាជន ជុំវិញករណីរបស់ពួកគេទាំងពីរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះដែរក្មេងស្រីអាយុ ១៣ ឆ្នាំ Darya បានអះអាងថានាងមិនធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងស្និទ្ធស្នាលជាមួយក្មេងប្រុសដ៏ទៃទេក្រៅពី អាវ៉ាន ដែលជាមិត្តប្រុស។ យោងតាមការបកស្រាយរបស់ Darya នេះដែរ ត្រូវបានអ្នកចិត្តវិទ្យាម្នាក់ជឿថា Ivan ពិតជា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឪពុករបស់ក្មេងពិតប្រាកដមែន។ ទន្ទឹងនឹងនេះ ក៏មានអ្នកជំនាញផ្សេងទៀតបានបង្ហាញភស្ដុតាងថា Ivan គេមានវ័យក្មេង ដូច្នេះគេមិនមានលទ្ធភាពបង្កកំណើតបានទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Evgeny Grekov អ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពបន្តពូជបុរសបានមានប្រសាសន៍ថា៖បើយោងតាមការពិនិត្យយ៉ាងជាក់លាក់ចំនួន ៣ ដង។ យើងប្រាកដថា Ivan មិនមានកោសិកាមេជីវិតឈ្មោលនោះទេ ព្រោះវ័យរបស់គេនៅក្មេងពេក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើទោះបីជាលោក Evgeny Grekov បានអះអាងយ៉ាងនេះក្ដី ក៏ក្មេងប្រុសស្រីទាំងពីររួមទាំងឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេ នៅតែយល់ថា ក្មេងប្រុសវ័យ ១០ ឆ្នាំរូបនេះពិតឪពុករបស់ក្មេង ព្រោះពួកគេទាំងពីរបានរួមរ័កម្ដង នៅឯផ្ទះរបស់ Ivan។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ Darya បានសារភាពថា រឿងរ៉ាវដែលកើតឡើង វាជាគំនិតរបស់ Ivan ប៉ុន្តែនាងមិនប្រកាន់គេទេ ព្រោះគិតថាគេនៅក្មេងនឹងមិនមានរឿងបែបនេះកើតឡើងឡើយ តែពេលនេះខុសពីការគិតរបស់នាង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញម្ដាយរបស់ Ivan អ្នកស្រី Galina បានលើកឡើងដែរថា៖ខ្ញុំជឿលើកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំ ថាគេពិតជាឪពុក ។ ខ្ញុំយល់ថា Ivan ខ្លួនឯងក៏ប្រហែលជាមិនដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងនោះទេ ព្រោះគាត់គ្រាន់តែជាក្មេងម្នាក់ប៉ុណ្ណោះ។រឿងរ៉ាវជ្រាបច្បាស់
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណានោះ គេនៅមិនទាន់ប្រាកដនៅឡើយទេ ដោយរងចាំការពិនិត្យ DNA ជាមុនសិនទើបអាចបញ្ជាក់ថានរណាជាឪពុករបស់កូនក្នុងផ្ទៃ៕

Related posts