ម៉ាក់សុខចិត្តស្លា-ប់ជំនួសកូន ព្រោះម៉ាក់មិនអាចទទួលយកការស្លា-ប់ដ៏សែនសង្វេគ និងអាណោចអាធម័ដែលកូនជួបនេះបានឡើយ កូនអើយកូន តើកូនវេទនាប៉ុណ្ណាទម្រាំតែ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វៀតណាម៖ ទាក់ទិននឹងករណីឃា-ត-ក-ម្ម-លើនិស្សិតស្រីម្នាក់ ដែលបានយកមាន់ទៅឲ្យម៉ូយ កាលពីពេលថ្មីៗនេះអង្គភាពព្រហ្មទណ្ឌ (ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សហការជាមួយកងកម្លាំងនរគបាល ខេត្តដៀនបៀន ប្រទេសវៀតណាម បានធ្វើការឃាត់ខ្លួន និងធ្វើការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើជនជាប់ចោទ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឈ្មោះ វ៉ាវ៉ាន់ ថន កើតនៅឆ្នាំ ១៩៨១ សម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មនៃការចាប់ជំរិតរឿងដោះដូរបំណុលមិនស្របច្បាប់និយាយឲ្យងាយយល់គឺ (ចងការប្រាក់)។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៣ ខែកក្កដានេះស្នងការនគរបាលខេត្ត បាននិយាយថាផ្អែកលើការផ្តល់សក្ខីកម្មអំពីមុខសញ្ញាមុន ៗ គេអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ជនសង្ស័យឈ្មោះ ថន គឺជាមេខ្លោងក្នុងករណីនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះយ៉ាងណារហូតមកដល់ពេលនេះជនសង្ស័យរូបនេះនៅតែរឹងចចេស មិនទាន់ទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួននៅឡើយទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយចុងចោទស្រីតែម្នាក់គត់ក្នុងករណីនេះគឺអ្នកស្


រី បូយ គីមធូ ដែលជាភរិយារបស់ជនជាប់ចោទ វ៉ា ថន ដែលដំបូងឡើយបានបដិសេធមិនព្រមសារភាពនោះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទេ ពោលគឺរូបគេបានច្រានចោលនូវការចោទប្រកាន់បទឧក្រិដ្ឋមួយនេះ ដោយនាងបាននិយាយមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីថា នាងគ្មានកំហុសអ្វីទាំងអស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយជាមួយនឹងភ័ស្តុតាង ដែលបានប្រមូលមក ហើយនិងតាមរយៈការផ្តល់សក្ខីកម្ម(សាក្សី)នៃមុខសញ្ញាដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីមុន ខណៈនោះដែរ ស្រ្តីឈ្មោះ គីមធូ ក៏ឱនក្បាលទទួលសារភាពថា នាងពិតជាបានដឹងថាប្តីរបស់នាងនិងបក្ខពួករបស់គេបានចាប់ខ្លួននិស្សិតស្រីឈ្មោះ ខៅ មី យឿនហៅ(យ្វៀន) ទៅឃុំខ្លួនមែន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមសាក្សីរបស់មុខសញ្ញាបានបញ្ជាក់ថាក្នុងពេលឃុំខ្លួននិស្សិតស្រី (យ្វៀន) នៅឯផ្ទះ ប៊ួយ វ៉ាន់ កុងនោះគឺស្ត្រី គឹមធូដែលបាននៅមើលនាង និងជាអ្នកយកបាយម្ហូបឲ្យជនរងគ្រោះ ក្នុងអំឡុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនៃការឃុំខ្លួនដោយពួកគេមិនបានទុកឲ្យនាងដាច់ពោះនោះទេ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅពេលដែលសាកសពរបស់យ្វៀនត្រូវបានគេរកឃើញ (នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៣) លទ្ធផលនៃការធ្វើកោសល្យវិច័យបានបង្ហាញថាក្រពះរបស់ជនរងគ្រោះនៅ មានអាហារដែលនាងបរិភោគមិនទាន់រលាយនៅឡើយទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បច្ចុប្បន្នករណីនេះនៅតែមានព័ត៌មានលំអិតស្មុគស្មាញ ដូច្នេះភ្នាក់ងារប៉ូលីសនៅតែបន្តស៊ើបអង្កេតនិងបញ្ជាក់ឱ្យច្បាស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែទីបំផុតក៏បានប្រមូលភ័ស្តុតាង និងសាក្សីបានគ្រប់ហើយ ទើបបក្ខពួកជនល្មើសទាំងនោះ ទទួលសារភាពថាពួកគេពិតជាបានសម្លា-ប់និស្សិតស្រីរូបនេះមែន ដោយដំបូងឡើយ ពួកគេនាំគ្នាផឹកអង្គុយផឹកសុីរៀងស្រវឹងខ្លាំងដែរ ពេលនោះក៏បានឃើញនារីរងគ្រោះជិះម៉ូតូដឹកមាន់យកមកឲ្យម៉ូយរបស់នាង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលមានផ្ទះនៅក្បែលនោះ ។ដោយឃើញស្ងាត់ និងឳកាសល្អផងនោះ ពួកគេក៏រួមដៃគ្នាចាប់នាងចូលទៅក្នុងផ្ទះ ដែលគេបោះបង់ចោលរួចក៏វា-យនាងឲ្យសន្ល-ប់ ហើយពួកគេក៏នាំគ្នាចាប់នាងរំ-លោ-ភម្នាក់ម្ដង ដោយក្នុងនោះពួកគេមានគ្នា ៦នាក់ ពួកគេបានរំ-លោ-ភនាងរហូតដល់នាងភ្ញាក់ដឹងខ្លួនពួកគេក៏ធ្វើបែបនោះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម្ដងទៀត ដោយគេនិយាយថា ចង់ប្ដូររស់ជាតិរំ-លោ-ភនាង ពេលនាងដឹងខ្លួនបែបនេះម្ដង ពួកគេតែងតែធ្វើបែបនេះដាក់នាងអស់រយៈពេល៤-៥ថ្ងៃមុននាងដា-ច់ខ្យ-ល់ស្លា-ប់បែបនោះរហូតមក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Trang A Tua នាយករងនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្ត Dien Bien បានអោយដឹងថាអង្គភាពនេះទើបតែបានចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការឃុំខ្លួនជាបទឧក្រិដ្ឋនិងកា-ត់ទោសលោក Pham Van Dung (SN ១៩៧២ នៅក្រុមទី ១៩ Thanh Nua ឃុំ Dien Bien) និង Cam Van Chuong (SN ១៩៧៤ ក្នុងក្រុម ៧) ឃុំហ៊ូថាញ់ស្រុកដៀនបៀន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពីបទរំ-លោ-ភសេពសន្ថវៈ និងប៊ួយធីគឹមធូ (អេស១៩៧៥ នៅក្រុមទី ១១ ឃុំថាញញ៉ូ ស្រុកដៀនបៀន) ភរិយារបស់ជនល្មើស ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទមិនបានរាយការណ៍ពីបទឧក្រិដ្ឋន និងជនល្មើស ៥នាក់ទៀត ដែលជាបក្ខពួកជនល្មើសប្ដីប្រពន្ធខាងលើពីបទរំ-លោ-ភសេពសន្ថវៈ ផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ញាក់ផងដែរថា និស្សិតស្រីឈ្មោះ ខៅមី យឿន ហៅ(យ្វៀន)គឺជានិស្សិតស្រីឆ្មើមមួយរូបដែលនាងមានសម្ថភាពទទួលបានអាហារូបករណ៍ថែមទៀតផង។ ការបាត់បង់ជីវិតរបស់បានធ្វើឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមិត្តរួមថ្នាក់របស់នាងមានការឈឺចាប់ និងសោកស្ដាយំការបាត់បង់នាទីបំផុត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រោះនាងមិនត្រឹមជាសិស្សល្អមិត្តល្អប៉ុណ្ណោះទេ នាងថែមជាកូនល្អផងដែររាលពេលេញពីការសិក្សានាងតែងតែជួយការងាយឪពុកម្ដាយរបស់នាងរហូត​ ដោយនាងតែងតែដឹកមាន់យកទៅដាក់ឲ្យម៉ូយរាល់ថ្ងៃ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បច្ចុប្បន្នម្ដាយរបស់នាងនៅមិនទាន់ធ្វើចិត្តបាននោះទេ គាត់តែងតែទ្រហោយំគ្រប់ពេលនិងរាល់យប់


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយគាត់និយាយថា ព្រោះតែកូនស្រីម្នាក់ប្រៀបដូចជាដង្ហើបរបស់ម៉ាក់ចឹង ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ទោះជាកូនធំពេញក្រមុំក៏ដោយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែកូនតែងតែមកគេងអោបម៉ាក់រាល់យប់ពេលកូនគេងមិនលក់ តែពេលនេះគ្នាកូនគេងអោបម៉ាក់ទៀតទេ ម៉ាក់មាអារម្មណ៍ថាពិបាកដកដង្ហើបខ្លាំងណាស់៕bizkh.com

Related posts