សុខចិត្តឈប់រៀនទាំងពាក់កណ្ដាលទី ទាំងដែលខ្លួនជាសិស្សពូកែប្រចាំសាលា ដើម្បីយកពេលវេលាទាំងអស់ទៅដើរធ្វើរឿងមួយនេះ ពេលដឹងការពិតសង្វេគចិត្តជំនួស…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

BIZKH/បរទេស៖ នៅថ្ងៃទី ១១អ្នកយកព័ត៌មានទទួលបានរឿងដ៏សែនសង្វេគមួយ ដោយមានក្មេងស្រីសិស្ស នៅថ្នាក់ទី ៦ គឺជាសិស្សដែលមានការអប់រំល្អនិងរឿនបានពូកែខ្លាំងណាស់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែនាងពិតជាមានជីវភាពក្រីក្រខ្លាំងណាស់។ទើបនាងបានសម្រេចចិត្តថានឹងឈប់រៀនបន្តទៀតហើយ ដោយនាងសុខចិត្តយកពេលទាំងអស់ដើម្បីរកប្រាក់មើលម្តាយពិការរបស់ខ្លួន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាងរៀននៅ សាលាបាណន់ម៉ាកុក ឃុំអ៊ុងប្រា ស្រុកដានចាង ខេត្តសុនបូរី ដោយលោកតាដាធីគុលវង្ស នាយកសាលាបានបង្ហើបឱ្យដឹងថាណងថេយឬកុមារីស៊ូដារ៉ាត់សោមវ៉ាងអាយុ ១២ ឆ្នាំជាសិស្សថ្នាក់ទី ៦ ដែលជាកូនដែលមាននិទ្ទេសល្អ។


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែនៅផ្ទះរបស់នាងមានជីវភាពក្រីក្រពេនាងក៏បានសុំឈប់ពាក់កណ្ដាលទីពីសាលានៅថ្ងៃទី ១៣ កក្កដា។


នៅពេលត្រូវបានសួរឈ្មោះណងថេយប្រាប់គាត់ថា ត្រូវមើលថែម្តាយពិការភ្នែកដូច្នេះនាងសុំលាលែងពីតំណែងជាប្រធានថ្នាក់ដោយនាងសុំឈប់រៀន


ដើម្បីទៅរកការងារធ្វើ រៃអង្គាសប្រាក់សម្រាប់ការចំណាយគ្រួសារនិងមើលថែម្តាយពិការភ្នែក លើសពីនេះ ឪពុកម្តាយនាងបានបែកបាក់គ្នាទៀត។


ដូច្នេះខ្ញុំបានយករឿងរបស់ណងថេយ ទៅបង្ហោះនៅលើបណ្តាញសង្គម។ ហើយមានសប្បុរសជនពីមិត្តភក្តិនៅលើបណ្តាញសង្គមជួយបរិច្ចាគទឹកប្រាក់សរុបចំនួន ២៥.០០០ បាតដើម្បីជួយដល់ណងថេយរៀនចប់ថ្នាក់ទី ៦ ។


ប៉ុន្តែពេលនេះការបរិច្ចាគត្រូវបានបិទ។ បន្ទាប់ពីទទួលបានអំណោយនោះហើយណុងថេយយបានយល់ព្រមបន្តការសិក្សា។ ដូច្នេះសាលាបានសុំឱ្យកូន ៗ នាំម្តាយរបស់ពួកគេមកសាលារៀនផងដែរ។
ដោយសារតែក្មេងមានការព្រួយបារម្ភម្តាយត្រូវនៅផ្ទះតែម្នាក់ឯង។ លើសពីនេះម៉ៃណុងថេយ នឹងមានអាហារបូហ្វេនៅសាលា ដើម្បីញ៉ាំផងដែរ” ៕

Related posts