គ្រាន់តែបញ្ចប់ការសិក្សាមិនទាន់ ក៏ស្កាត់មករកឪពុកកំសត់របស់ខ្លួនភ្លាមតែម្តង ដោយសារតែគិតដល់រឿងមួយនេះ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

BIZKH/បរទេស៖ នេះជារឿងរ៉ាវដែលត្រូវបានគេស៊ែរចែករំលែកបន្តជាច្រើននៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណែត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំពោះសាច់រឿងរបស់និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាវ័យក្មេងឈ្មោះ ភីសិតឃីរ៉េត ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យឈៀងរ៉ៃរ៉ាបថាត កាលពីឆ្នាំមុន ដែលទាក់ទាញអ្នកនិយមលេងអ៊ីនធឺណិតជុំវិញពិភពលោកចាប់អារម្មណ៏ទៅរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកនេះមែនទែន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្មីៗនេះគេហទំព័រអន្តរជាតិ“ Lifebuzz” បានសរសើរយុវជនថៃម្នាក់នេះ ដែលមានបេះដូងនិងចិត្តកាតញ្ញូគួរឱ្យគោរពបំផុត ពីព្រោះទោះបីជាឪពុករបស់គាត់ គ្រាន់តែជាកសិករក្រីក្រក៏ដោយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែគាត់មិនដែលភ្លេចថាគាត់មានថ្ងៃនេះ ដោយសារតែមនុស្សម្នាក់ដែលបានលះបង់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីបានបញ្ជូនគាត់ទៅសិក្សារហូតមានថ្ងៃនេះនោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមការបកស្រាយរឿងរ៉ាវរបស់យុវជនម្នាក់បាននិយាយថា “ តាំងពីម្តាយខ្ញុំស្លាប់កាលពីខ្ញុំនៅក្មេង ឪពុករបស់ខ្ញុំតែងតែខិតខំធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ ដើម្បីរកប្រាក់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់កូនម្នាក់នេះរៀនសូត្រឲ្យឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់និង

បានសម្រេចក្តីស្រម៉ៃដែលខ្ញុំចង់បាន ដោយគាត់មិនស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការលះបង់ញើសឈាមរបស់គាត់នោះឡើយ ទីបំផុតខ្ញុំក៏បានធ្វើនូវអ្វីដែលជាក្ដីសង្ឃឹមចុងក្រោយរបស់ឪពុកខ្ញុំបានហើយ ។

មិនចាំយូខ្ញុំក៏ប្រញាប់ត្រលប់មកទីវាលរហោស្ថានដ៏កំសត់មួយនេះ ដើម្បីត្រលប់មកមើលថែឪពុកចាស់របស់ខ្ញុំវិញម្ដង ដែលគាត់ចាស់ខ្លាំងណាស់ហើយ កម្លាំងគាត់ក៏ខ្សោយមិនដូចមុនទៀតទេ ។

រឿងរ៉ាវរបស់យុវជនម្នាក់នេះបានធ្វើឱ្យគ្រប់គ្នាដែលបានអានព័ត៌មាននេះ សរសើរយុវជនេះខ្លាំងមែនទែន ៕

Related posts