ស្ដាយណាស់ លោកអើយ! ឡានទើបតែទិញហើយថ្មីៗ ក៏នឹកឃើញយកវាមកសែនយកហេងៗសិន តែចុងក្រោយបែរជាត្រូវដុតវាចោលទៅវិញ ព្រោះមូលហេតុដ៏គួរឲ្យហួសចិត្ត…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រទេសចិន៖ដូចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានដឹងហើយថានៅពេលដែលយើងទិញរបស់អ្វីចូលក្នុងផ្ទះតាមទំលាមទំលាប់របស់ប្រទេសចិនគេតែងតែ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សែនរបស់នោះដើម្បីទទួលលាភជ័យ។ យ៉ាងណាមិញបុរសម្នាក់មានឈ្មោះថាលោក Zhang មានមេរៀន “ប្រចាំជីវិត” គ្រាដែលគាត់ចង់ឲ្យរថយន្តនាំមកក្តីសុខសាន្ត ក៏ដុតធូបសែន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែសំណាងអាក្រក់វាបានឆាបឆេះខ្ទេចក្នុងពេលមួយភ្លែតសោះ ។រថយន្ត Minivan របស់ Zhang ក្លាយជាដែកអេតចាយ ។ហេតុការណ៍កើតឡើង បានដុតធូបសែននៅពីក្រោយស្លាកលេខរថយន្តរបស់គាត់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្រាប់តែ១សន្ទុះក្រោយឃើញភ្លើងឆាបឆេះសន្ទោសន្ធៅ អ្នកជិតខាងទូរស័ព្ទហៅរថយន្តសង្គ្រោះ ។ប៉ុន្តែទម្រាំភ្នាក់ងារសង្គ្រោះមកដល់រថយន្តនៅសល់តែគ្រោងដែកប៉ុណ្ណោះ។


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកបានត្រឹមសោកស្តាយនឹងពោលពាក្យថា ៖ ហេតុអ្វីៗគ្រាន់តែធូបប៉ុន្មានសរសៃ ធ្វើឲ្យអស់…រថយន្ត ០១គ្រឿង បែបនេះ!?ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលទិញរបស់មកហើយមានអុជធូបសែនចៀសវាងដូចបុរសម្នាក់នេះ៕

Related posts