ពុទ្ធោអើយ ខ្លួនពិការភ្នែកម្ខាងហើយ នៅត្រូវមកទទួលបន្ទុកមើលថែប្ដីពិការ ដែលមិនអាចដើរបាន និងកូនប្រុសមានសតិមិនគ្រប់ទៀត ពេលដឹងមូលហេតុសែនខ្លោចចិត្តជំនួសគាត់…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បរទេស៖ ម្តាយដែលមានបេះដូងរឹងមាំ បើទោះជាគាត់ពិការភ្នែកម្ខាងហើយក៏កំពុងរីករាលដាលទៅម្ខាងទៀតក៏ពិតមែន តែគាត់នៅតែព្យាយាមរឹងមាំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីរស់នៅមើលថែទាំប្តីពិការដែលមិនអាចដើរបាន និងកូនប្រុសម្នាក់ដែលមានសតិផ្លូវចិត្តមិនល្អ និងស្វិតរាងកាយទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅពេលដែលបញ្ហាវាមកដល់ពាក្យម្តាយ មិនថាកូនរបស់គាត់កើតមកយ៉ាងណាទេ ម្តាយរបស់អ្នកនឹងស្រឡាញ់អ្នកនិងមើលថែអ្នកជានិច្ច។ ហើយនេះគឺជារឿងពិតរបស់គ្រួសារមួយដែលមានសមាជិត៤នាក់ដោយក្នុងនោះមានជនពិការទាំង ៣ នៅក្នុងគ្រួសារនៅផ្ទះលេខ ៣៨៩ ភូមិលេខ ៩ ឃុំឃួនកាឡុងស្រុកឃួនកាឡុងខេត្តសាតុង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយរឿងរ៉ាដ៏សែនកំសត់នេះគឺជា គ្រួសាររបស់អ្នកស្រី ម៉ៃសោម ស្រីធីលាំងក្រឡា អាយុ ៤៩ឆ្នាំ ដែលពិការភ្នែកម្ខាងហើយកំពុងរីករាលដាលទៅម្ខាងទៀត។ ដែលត្រូវចិញ្ចឹមកូនប្រុសអាយុ ២២ឆ្នាំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលមានពិការភាពផ្លូវចិត្ត​ និងរាងកាយរហូតដល់មិនអាចជួយខ្លួនឯង និងប្តីជនពិការបាន ដោយជើងរបស់ប្ដីគាត់គឺមានបញ្ហា ស្វិតជើង ។ អ្នកម្តាយពិការក៏ត្រូវមើលថែរកូនប្រុសម្នាក់ទៀតដែគេមានអាយុ ១៦ឆ្នាំ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលខ្លះខ្ញុំមិនអាចមើលឃើញខ្លួនឯងទេ មិនអាចធ្វើការយ៉ាងលំបាកកូនប្រុសពិការពេលនេះមានអាយុ ២២ ឆ្នាំហើយត្រូវការថ្នាំដើម្បីព្យាបាលផាំមឺរម្តាយត្រូវជួលម៉ាស៊ីនគាបកៅស៊ូ។ ហើយកូនប្រុសកំពុងសិក្សា ត្រូវសុំតំបន់សម្រាប់សាលាដើម្បីដាំបន្លែសរីរាង្គ ត្រូវលក់ក្នុងតម្លៃ ១០ បាតនីមួយៗម៉ៃសំស្រីបាននិយាយទាំងទឹកភ្នែកនៅក្នុងភ្នែករបស់នាង ខ្ញុំចង់ទៅព្យាបាលជំងឺប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានលុយ ហើយបើខ្ញុំទៅតើអ្នកណានឹងមើលថែមនុស្សក្នុងផ្ទះ? រួមទាំងបំណុលធនាគារ ខ្ចីលុយដើម្បីយកមកទិញអីវ៉ាន់លក់ដូរ ប៉ុន្តែអ្នកទិញខ្លះជំពាក់ស៊ីដាច់ មិនបង់ប្រាក់ទៀត រហូតដល់អស់លុយដើមទុនគាត់ក៏ទៅដើររកធ្វើការឲ្យគេ ត្រលប់មកវិញត្រូវ មើលថែកូនប្រុសនិងប្តី ខ្លួនគាត់ហត់នឿយខ្លាំងណាស់មិនមានសូម្បីតែពេលមើលថែខ្លួនឯង រហូតមកដល់ពេលនេះផ្ទះជិតត្រូវគេរឹបអូសទៀត ព្រោះគ្មានលុយសងការប្រាក់គេ ។ ដោយខ្លួនគាត់ផ្ទាល់គាត់ជំពាក់បំណុលគេជាង ៣ សែនបាត។ អាណិតកូនប្រុសទាំងពីររបស់គាត់ទាំងកូនដែលពិការនិងកូនដែលធម្មតា រួមទាំងស្វាមី ចំណែកឈ្មោះនងប៊ុនស៊ឹមក្វាន់អាយុ ១៦ ឆ្នាំជាកូនប្រុសមានរាងកាយធម្មតា។ ដោយគេក៏បានជួយក្រុមគ្រួសារបានខ្លះដែរ គឺជួយដាំបន្លែដើម្បីយកទៅលក់បានលុយជួយម្ដាយ។ ខ្ញុំចង់ញ៉ាំអាហារសម្រន់ដូចមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំ ប៉ុន្តែត្រូវរក្សាទុក សរុបមកចំណូលរបស់គាត់និងម្តាយគាត់គឺប្រហែល ២០០ បាតក្នុងមួយថ្ងៃដែលពេលខ្លះចាយមិនគ្រប់គ្រាន់ផង៕

Related posts