អាណិតណាស់!! ឃើញស្រីស្អាតជួបគ្រោះ.ថ្នា.ក់ចរា.ចរណ៍ខំរត់ទៅជួយហើយ ចុងក្រោយបែបជាត្រូវគេចោទថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ធ្វើគុណបានទោ.ស ស៊ែមួយទុកជាមេរៀនផង! រឿងរ៉ាវ​មួយ​បានធ្វើ​ឲ្យ​កក្រើក​ពេញ​បណ្តាញ​សង្គម​ប្រទេស​ថៃ​តែម្តង ក្រោយ​សារព័ត៌មាន និង​ផេ​ក​មួយចំនួន បាន​ចែករំលែក​វីដេអូ និងរូបភាព​ជាច្រើន​សន្លឹក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពី​ករណី​ក្មេងស្រី​ម្នាក់​ជួប ​គ្រោះ ថ្នាក់ ​ចរា ចរណ៍​ រហូត​បា-ក់-ជើ ង ប៉ុន្តែ ពួកគេ​បែរជា​ផ្តោត​ការចាប់អារម្មណ៍ និង​ចោទប្រកាន់​បុរស​ម្នាក់​ជា​អ្នក​ជួយស-ង្គ្រោះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជា​មនុស្ស​មាន​តណ្ហា​បៀ ត បៀ -ន ​កេរ្តិ៍ -ខ្មា ស ​របស់​នាង​ទៅវិញ​។ ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃទៅផ្ទះមិត្តភ័ក្ត តែក៏ជិះចូលកន្លុកត្រូវរបួស

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយភ្លាមនោះក៏មានបុរស់ម្នាក់ជាអ្នកនៅក្បែនោះក៏រត់មកជួយ ខណៈដែលកំពុងជួយនោះគឺ ខលរកសាច់ញាត្តិហៅឡានពេ-ទ្យជាដើម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពីរៀបចំចប់គេក៏ទៅផ្ទះវិញ តែក៏មានសាព័ត៍មាននឹងផេកមួយចំនួនដែលបានថតផ្តិតយកនូវរូបភាពជាច្រើន បែរជាចោទថាគេបន្លំជួយចាប់– ដោះ ជនរង–គ្រោះ គេមិនដឹងខ្លួនសោះដោយសាមិនចេះលេងហ្វេសបុក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និងមិនមានលេងហ្វេសប៊ុនផងនោះ ថ្ងៃមួយក៏មានមិត្តភ័ក្តខលមកថាខ្លួនកំពុងរងការចោទប្-រកាន់ពីសំណាក់មហាជនដែលបន្លំចា ប់- ដោះ- ក្មេ-ង -រង -គ្រោះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តាមរយៈ​រូបភាព​ត្រូវបាន​ចែករំលែកបានបង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​បុរស​ម្នាក់​អាយុ​ប្រហែល​ជាង ៣០ ឆ្នាំ ទៅ ៤០ ឆ្នាំ ពាក់អាវ​ក្រណាត់​ដៃខ្លី​ពណ៌​ខ្មៅ បាន​ទ្រ​នារី​រង- គ្រោះ​ -ពីក្រោយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និង​កំពុង​ចុច​ទូរស័ព្ទ​។ ប៉ុន្តែ អ្វីដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​គេ​ចោទប្រកាន់​នោះ គឺ​ដៃស្តាំ​របស់គាត់​ហាក់​មើលទៅ​ទំនងជា​ចង់​កេ​ញ​ចំណេញ ប៉ះ​ ដើម- ទ្រូ -ង របស់​នាង​តែម្តង​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយ​រឿងនេះ​បាន​ផ្ទុះឡើង​កាន់តែខ្លាំង លោក ម៉ុ​នៀ​ន អូ​សាក់ ប្រធាន​សមាគម​ជួយសង្គ្រោះ​ខេត្ត Ang Thong បាន​ចេញមក​បញ្ជាក់ថា បុរស​នោះ​ពុំមាន​ជា​អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត​របស់​សមា​គម​ទេ​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់មក ប៉ូ-លី-ស​ក៏បាន​ធ្វើការ​ស៊ើបអង្កេត ហើយ​ទីបំផុត បាន​រកឃើញ​បុរស​នោះ​មានឈ្មោះ ស៊ូ​រ៉ា​ឆៃ ឆា​ឡា​យ៉ា​វ៉ាន មាន​អាយុ ៣៥ ឆ្នាំ គាត់​មានមុខ​របស់​ជា​អ្នកលក់​ត្រី​នៅផ្ទះ​។​ លោក ស៊ូ​រ៉ា​ឆៃ បាន​ប្រាប់​ពី​ដំណើរ​រឿងហេតុ​ឲ្យ​ដឹងថានៅ​ថ្ងៃកើតហេតុ​នោះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គាត់​បាន​ជិះ​ម៉ូតូ​ចេញពីផ្ទះ ឆ្ពោះទៅ​ផ្សារ​ដើម្បី​ទិញ​ត្រី​។ លុះ​ធ្វើដំណើរ​បាន​ពាក់​កណ្តាលផ្លូវ គាត់​ក៏បាន​ឃើញ​ហេតុការណ៍ ​គ្រោះ- ថ្នាក់-​ ចរា-ច-រណ៍​ មួយ ហើយ​ភ្លាមៗ​នោះ គាត់​ក៏បាន​ប្រញាប់ប្រញាល់​ឈប់​ម៉ូតូ រត់​ទៅ​ជួយ​ក្មេងស្រី​រង -គ្រោះ ទាំង​ថ្ងៃ​ក្តៅហែង​។


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​ស៊ូ​រ៉ា​ឆៃ បន្តថា «​នៅពេលនោះ ខ្ញុំ​បាន​សួរ​ទៅ​ក្មេ-ង-ស្រី​រង-គ្រោះអំពី​លេខ​ទូរស័ព្ទ​ក្រុមគ្រួសារ​របស់​នាង ហើយ​ខ្ញុំ​ក៏បាន​ខ​ល​ទាក់ទង​ទៅ​សាច់ញាតិ​របស់​នាង​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដៃ​ម្ខាង​របស់ខ្ញុំ​ចុច​ទូរស័ព្ទ ខណៈ​ដៃ​ម្ខាង​ទៀត​គ្រា​នាង រហូត​ទាល់តែ​ក្រុម​សង្គ្រោះ​មកដល់ ហើយ​បន្ទាប់មក ពួកគេ​ក៏បាន​នាំយក​នាង​ទៅកាន់​មន្ទីរពេទ្យ Ang Thong​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំ​មិនបាន​ដឹង​ព័ត៌មាន​ណាមួយ​ទេ ព្រោះ​ខ្ញុំ​មិនបាន​លេង​បណ្តាញ​សង្គម រហូត​ទាល់តែ​អ្នកជិតខាង​បាន​ប្រាប់​ខ្ញុំ​ថា ពេលនេះ​ខ្ញុំ​កំពុង​រង​ការចោ-ទប្រ-កា-ន់​ខ្លាំងក្លា​ណាស់។ ជាមួយនឹង​ព័ត៌មាន​ដ៏​អកុ-ស-ល​នេះ ស៊ូ​រ៉ា​ឆៃ បាន​និយាយថា


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«​ខ្ញុំ​ពិតជា​មានការ​សោកស្តាយ​ខ្លាំងណាស់ នៅ​លើក​ក្រោយ ប្រសិនបើ​បាន​ជួប​ករណីបែបនេះ ខ្ញុំ​នឹងមិន​ទៅ​ជួយ​អ្នកណា​ទៀត​ទេ​!»​។​​ចំណែក​ក្មេងស្រី​រងគ្រោះ​ដែលមាន​ឈ្មោះណ​យ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាយុ ១៤ ឆ្នាំ ដែល​កំពុង​សម្រាក​ព្យាបា-ល​រ-បួ-ស​បា-ក់ជើង-​២-​កំណាត់ នៅក្នុង​មន្ទីរពេ-ទ្យ ក៏បាន​ប្រាប់​អំពី​ដំណើរ​រឿងនេះ​ផងដែរ​ថា «​នៅ​ថ្ងៃកើតហេតុ ខ្ញុំ​បាន​ជិះ​ម៉ូតូ​ទៅផ្ទះ​មិត្តភក្តិ ប៉ុន្តែ នៅពេល​ដល់​កន្លែង​មួយ ខ្ញុំ​បានគេច​ឡាន​ដឹកទំនិញ ហើយក៏​បាន​ដួល​ខ្លួនឯង​តែម្តង​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែ នៅពេលនោះ ក៏មាន​ពូ​ម្នាក់​ចូល​ជួយ​គ្រា​ខ្ញុំ​មុនគេ ហើយ​គាត់​ក៏បាន​សួរនាំ​លេខ​ទូរស័ព្ទ​ម៉ាក់​ប៉ា​ខ្ញុំ​។ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ​ពុំបាន​គិតថា នឹងមាន​រឿងនេះ​កើតឡើង​នោះទេ ខ្ញុំ​គិតថា គាត់​ជា​អ្នកមានគុណ ដែល​បាន​ជួយសង្គ្រោះ​ខ្ញុំ​នៅពេលនោះ​»​។​ជាមួយគ្នានេះ​ផងដែរ លោក ស៊ូ​រ៉ា​ឆៃ ក៏​មិន​អត់ឱននិង​បានដាក់​ពាក្យបណ្តឹង​ទៅ​ប៉ូលីស​រួចហើយ ដើម្បី​ចាត់វិធានការ​ផ្លូវច្បា-ប់ ប្រឆាំ-ង​ទៅនឹង​ផេ​ក​ទាំងនោះ ដែល​បានធ្វើ​ឲ្យ​រូបគាត់​ក្លាយជា​មនុស្ស​ម្នាក់ ដែល​គេ​ស្-អប់ខ្ពើ-ម​ពេញ​បណ្តាញ​នៅពេលនេះ​៕ ក្រោយមកគេក៏ចេញមុខមកបកស្រាយស្រាយនឹងសម្ដែងកាសោកស្ដាយចំពោះអំពើល្អរបស់ខ្លួនតែគេសងគុណដោយកាជេ–ប្រ-មា-ទទាំងខ្វះការពិចារណាគេបន្តថាដំបូងឡើយឃើញនារីជនរ-ង-គ្រោះ-កំពុងជិះម៉ូតូដួ-លកណ្ដាលថ្នល់ហើយមេឃក្ដៅទៀត
គេក៏រត់មកជួយមុនគេបង្អស់ហើយឃើញថានាងបានបា-ក់-ជើងក៏លើកបីទៅខាងចញ្ចើមថ្នល់ ហើយសួលេខគ្រួសាដើម្បីខលប្រាប់ដំណឹងនឹងខលរកឡានពេទ្យ ដោយខ្លួនដៃរមួយចំហៀងចុចទូរស័ព្ទខល មួយចំហៀងទៀតទុបនាង ខ្ញុំគ្មានចេតនាចាប់ដោះនាងទេ នាងបាកជើងគួអោយអាណិតប៉ុនហ្នឹងហើយតើអោយខ្ញុំទៅធ្វើចឹងធ្វើអី ខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយចំពោះទង្វើល្អរបស់ខ្ញុំណាស់ ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំឈប់ជួយគេហើយ.!
ក្រោយមកក៏មានសាព័ត៌មាននាំគ្នាឈូរឆរ ទៅសួរនារីជនរងគ្រោះ នាងក៏ឆ្លើយថា ដំបូងឡើយនាងជិះម៉ូតូទៅផ្ទះមិត្តលឿនពេកធ្លាក់កន្លុកដួលខ្លួនឯងបាក់ជើងភ្លាមនោះនាងក៏ឃើញថា មានបុរសម្នាក់រត់មកលើកបីនាងចេញពីថ្នល់ហើយដោះស្បែកជើងអោយនឹងសួររកលេខគ្រួសាតែខ្ញុំអត់មាន មានតែលេខតាក៏អោយគាត់ខលទៅ តែរឿង ចាប់ ដោះ ខ្ញុំមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទេព្រោះពេលហ្នឹងឈឺណាស់ ខ្ញុំថាប្រហែលគាត់គ្មានចេតនាគាត់គ្រាន់តែទុបកុំអោយខ្ញុំដេកលើដីទេ សូមបងប្អូនឈប់ជេគាត់ទៅ។ កុំអោយបងប្អូនរង់ចាំយូរ សូមទស្សនាវីដេអូដូចខាងក្រោមនេះ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts