ក្មេងអាយុ១៤ឆ្នាំ ចិត្តសឿងហ៊ានល្បួងស្រីក្រមុំ ២៣ឆ្នាំ ទៅលេងក្រោយផ្ទះ រួចក៏បញ្ចេញស្នៀតនេះ ចាប់នាងរហូតបានសម្រេច ២ដងមួយភ្លែត ពេលម្ដាយតាមទាន់ស្រាប់តែ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ BIZKH/បរទេស៖ ជនសង្ស័យអាយុ១៤ឆ្នាំម្នាក់ បានលួងលោមនារីរងគ្រោះអាយុ ២៣ឆ្នាំ (មានសតិមិនគ្រប់លក្ខណៈ) នាំទៅរំ.លោ.ភរហូតបានសម្រេច ២ដងមួយភ្លែតនៅក្រោយផ្ទះ តែត្រូវម្តាយនារីរងគ្រោះទៅទាន់ឃាត់ខ្លួន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សម្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថា យុវតីរងគ្រោះឈ្មោះត .ហ.ស អាយុ ២៣ឆ្នាំ ចំណែកជនសង្ស័យ មានឈ្មោះ ម.ម.ល ភេទប្រុស អាយុ ១៤ឆ្នាំ (ចាប់ឃាត់ខ្លួន) ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សម្ថកិច្ចបានបន្តថា កាលពីវេលាម៉ោង១៥ ជនសង្ស័យបានបបួលជនរងគ្រោះ ទៅអង្គុយលេងនៅព្រៃខាងក្រោយផ្ទះ ពេលពេលទៅអង្គុយលេងនោះ ស្រាប់តែជនសង្ស័យ បានធ្វើសកម្មភាព ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចាប់រំ-លោ-ភជនរងគ្រោះ ភ្លាមនោះជនរងគ្រោះ ខំប្រឹងរើបំរះដែរ ត្រូវបានជនសង្ស័យ ដាល់មួយដៃត្រូវចំមាត់ បណ្តាលឲ្យបែកហូរឈា-ម រួចមកជនសង្ស័យ បានបន្តសកម្មភាព រំ.លោ.ភរហូតបានសម្រេចម្ដងហើយថែមម្ដងទៀត ។ ភ្លាមនោះម្តាយជនរងគ្រោះ ដើរមកដល់ឃើញទាន់ ក៍បានចា-ប់ជនល្មើស យកមកប្រគល់ឲ្យនគរបាលចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ នៅវេលាម៉ោង១៩និង៤៩នាទី ដើម្បីចាត់ការតាមច្បាប់។ បច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យ ត្រូវបានកំពុងសាកសួរ និងកសាងសំណុំរឿងតាមនីតិវិធីច្បាប់ ៕

Read More

ឪពុកយំស្ដាយស្ទើរតែបោកក្បាល ក្រោយឃើញត្រីនាគរបស់ខ្លួន ដែលខំបង្កាត់ពូជអស់រាប់ម៉ីនដុល្លា ត្រូវរលាយមួយពព្រិចភ្នែក ដោយសារតែកូនប្រុសរបស់គាត់បាន…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រិយមិត្តប្រាកដជាដឹងហើយថា ត្រីនាគជាប្រភេទត្រីចិញ្ចឹមដែលមានតំលៃថ្លៃយ៉ាងណាមិញកាលពីថ្មីៗនេះមានរឿងរ៉ាវហួសចិត្តចំពោះកូនប្រុសខ្លួនបានកើតឡើង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយសារតែបុរសចំណាស់ម្នាក់មានកូនប្រុសម្នាក់ ត្បិតកូនប្រុសរៀននៅស្រុក ជាប់ថ្នាក់ទី១២ ឡើងទៅក្រុងរៀនបន្ត មិនបានប៉ុន្មានផង លែងស្គាល់អ្វីជាជីវភាពអ្នកជនបទ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ព្រោះឪពុកមិននៅ ខ្លួនក៏ជាប់រវល់ ម្តាយបានត្រឹមឆ្លើយទូរស័ព្ទប្រាប់កូនដែលមានបំណងនាំមិត្តភក្តិមកលេងស្រុកថាៈ «កូនមើលទៅ! នៅផ្ទះយើងមានអ្វីទំនង ចាត់ចែងធ្វើតាមហ្នឹង ដើម្បីទទួលមិត្តភក្តិកូនទៅ » ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពេលមកដល់ផ្ទះ ក្រឡេកចុះឡើងៗ ឃើញមានត្រី ៦ ក្បាល ពងពេញពោះនៅក្នុងអាង នឹកគិតថា ឪពុកនេសាទបាន យកមកប្រោះទុកក៏នាំគ្នាចាត់ចែងបង្កាត់ភ្លើងធ្វើត្រីអាំង ។វិលមកផ្ទះវិញ ស្រែកសួរកូនពីចម្ងាយថា បានអ្វីឲ្យមិត្តភក្តិហូប? កូនប្រុសឆ្លើយភ្លាមៈ ត្រីអាំងម៉ែ! ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ត្រីនេះមានពង តែសាច់មិនឆ្ងាញ់សោះ? ឮដូច្នេះ ម្តាយស្លុតចិត្ត និយាយលែងចេញតែម្តង ។គាត់ទូរស័ព្ទទៅប្រាប់ប្តីភ្លាមៈ ពុកវាអើយ! ចប់ហើយ ត្រីនាគដែលបងខំបង្កាត់លក់ គ្រាន់ប្រមូលលុយបង់ថ្លៃសិក្សា ។ ប្តីឆ្លើយថាៈ ម៉េចហ្នឹង! វាងាប់ឬ?ប្រពន្ធឆ្លើយរ៉ាយរ៉ាប់ថាៈ កូនវាអាំងស៊ីអស់ហើយ!ប្រិយមិត្តដឹងទេថា ត្រីវនាគប្រភេទនេះ ចំនួន ៦ ក្បាល គេអាចលក់បានយ៉ាងអន់ក៏ប្រមាណ ១០.០០០ ដុល្លារ ។ ប្រសិនបើបុរជាឪពុកឮកូនថាៈ «…សាច់វាមិនឆ្ងាញ់សោះ!» តើក្នុងចិត្តរបស់គាត់ក្លាយជាយ៉ាងណា៎! ។តើឲ្យបន្ទោសអ្នកណាប្រាកដ!?ប្រិយមិត្តចង់ជ្រាបច្បស់សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះ៖

Read More

សល់តែ ១២ថ្ងៃទៀតដល់ថ្ងៃរៀបការ តែបែរជាបាត់កូនក្រមុំទៅវិញ បណ្ដាលឲ្យកូនកំលោះដ៏កំសត់កាន់រូបថតដើររកនាង ប៉ុន្តែចុងក្រោយស្រាប់តែ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បុរសម្នាក់ដែលត្រៀមធ្វើជាកូនកំលោះ ចូលរោងការនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ ស្រាប់តែនៅពេលល្ងាចឡើងគេបានកាន់រូបថតកូនក្រមុំ ជាច្រើនសន្លឹក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មកឱ្យអ្នកសារព័ត៌មានចុះផ្សាយជួយរក ព្រោះនាងបានបាត់ពីផ្ទះជាច្រើនថ្ងៃ និងនៅសល់តែជាង១០ថ្ងៃទៀតនឹងចូលរោងការហើយ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យុវជនដែលត្រៀមខ្លួនជាកូនកំលោះ ឈ្មោះ S.S.T បានឱ្យដឹងថា គាត់បានចូលស្តីដណ្តឹងកូនក្រមុំ ឈ្មោះ H.S.T.R អាយុ២១ឆ្នាំ ដោយបានព្រមព្រៀងនឹងចូលរោងការនៅថ្ងៃទី២៩ ខែ០៩ឆ្នាំ២០២១ ខាងមុខនេះ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប៉ុន្តែកាលពីវេលាម៉ោង៥និង៥៥នាទីល្ងាចនាងបានបាត់ចេញពីផ្ទះ ខណៈពេលនាងយកសំរាមមួយថង់ទៅបោះចោលនៅក្រៅផ្ទះ ។ យុវជនជាកូនកំលោះមានការព្រួយបារម្ភអំពីវាសនាគូដណ្តឹងខ្លួនខ្លាំងណាស់ ព្រោះគាត់និងនាងជិតដល់ថ្ងៃចូលរោងការទៅហើយ ស្រាប់តែបាត់ខ្លួនដោយគ្មានមូលហេតុបែបនេះ ហើយការបាត់ខ្លូនរបស់នាង លោកជឿជាក់ថា នាងមិនមានប្រុសផ្សេងឯណានោះទេ ព្រោះនាងស្រឡាញ់ខ្លួនខ្លាំងណាស់ ។ យុវជនជាកូនកំលោះ បានបញ្ជាក់ថា គាត់សង្ស័យលើស្ត្រីមា្នក់ អាយុប្រមាណ៣០ឆ្នាំ ដែលជាមិត្តភក្តិគូដណ្តឹងរបស់គាត់ ហើយស្ត្រីរូបនោះ បានលួចស្រឡាញ់គាត់ លុះពេលដឹងថា គាត់ជិតរៀបការជាមួយគូដណ្តឹងដែលបាត់ខ្លួននេះ ស្ត្រីរូបនោះបានបោះពាក្យសម្តីដៀមដាមជាច្រើនលើក ច្រើនសារ ប្រាប់អ្នកជិតខាងថា រូបគេនឹងធ្វើយ៉ាងណាមិនឱ្យ២នាក់នេះបានរៀបការជាដាច់ខាត មិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងស្ត្រីរូបនោះ បានប្រាប់ប្រធានភូមិនៅស្រុកកំណើតរបស់គូដណ្តឹងឱ្យលោកប្រធានភូមិ ផ្អាកពិធីរៀបមង្គលការនេះទៀតផង ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក្តី នេះជាការសង្ស័យរបស់លោកនោះទេ ។ យុវជនខាងលើ ក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារ សូមអំពាវនាវដល់គ្រប់ស្ថាប័ន និងសមត្ថកិច្ចគ្រប់ទីកន្លែង សូមមេត្តាជួយរកនាងជាកូនក្រមុំ ដែលមានដូចក្នុងរូបថតជាប់មកជាមួយនេះ ។ សូមអំពាវនាវដល់កូនក្រមុំដែលបាត់ខ្លួន បើបានដឹងហើយសូមមេត្តប្រញាប់មកផ្ទះវិញផង ព្រោះក្រុមគ្រួសារកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំ ហើយបើមិនបានមកទេ ក៏គួរតែទូរស័ព្ទមកប្រាប់ផង កុំឱ្យក្រុមគ្រួសារទន្ទឹងរង់ចាំ ៕

Read More

រន្ធត់ចិត្តណាស់ ប៉ុន្មានថ្ងៃមុនមានប្អូនស្រីម្នាក់ ពឹងអោយជួយទាំងទឹកភ្នែក បន្ទាប់មកនាងក៏ផ្ញើរអ្វីម្យ៉ាងមកឲ្យមើល មកដល់ភ្លាមគាត់ក៏បើកប្រអប់មក ពុទ្ធោអើយ! ភ្ញាក់ព្រើត…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហ្វេសបុក៖ ប៉ុន្មានថ្ងៃមុនមានប្អូនស្រីម្នាក់ ពឹងអោយជួយទាំងទឹកភ្នែក បន្ទាប់មកនាងក៏ផ្ញើរអ្វីម្យ៉ាងមកឲ្យមើល មកដល់ភ្លាមគាត់ក៏បើកប្រអប់មក ពុទ្ធោអើយ! ភ្ញាក់ព្រើត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នេះគេហៅថាស្នេហសូនរូប អាចផ្គុំ អាចបំបែក មានច្រើនយ៉ាងខុសៗគ្នា ។😇😇😇កាលពី១៥ឆ្នាំមុនខ្ញុំ ស្គាល់វាម្តងហើយ ធ្វើអោយខ្ញុំភាំងៗ និយាយបែកៗ ពេលខ្លះកំពុងលេងអុក ក៏វីកូនចោល មួយភាំងទើបដឹងខ្លួនវិញ …។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្បួននេះគេច្រើនប្រើ បំបែកស្រីឬប្រពន្ធចុង ហើយផ្គុំប្រពន្ធដើមអោយត្រូវជាមួយប្តីវិញ ។ មានច្រើន ប្រភេទផ្សេងៗគ្នា មានល្អ និងអាក្រក់ ខ្លះអាចធ្វើអោយយើងដាច់លាភ 😂😂😂…។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 😋😋😋គ្រូខ្លះ ខូច ធ្វើអោយភាគីម្ខាងតាមស្រលាញ់ ម្ខាងស្អប់ គ្រូខ្លះគេសូនរូបកាន់កាំបិត ដំបង អោយចង់តែកាប់សម្លាប់គ្នា ។ល។ ខ្លះធ្វើអោយមនុស្សមួយហ្វូងស្អប់មនុស្សម្នាក់ ធ្វើអោយមនុស្សមួយក្រុមបែកបាក់គ្នា ។ខ្លះបែកធម្មតា ខ្លះបែកបាក់គ្នាហើយដាច់លាភរកអ្វីមិនបានព្រោះគ្រូខាបព្រលឹង ទៅបញ្ចូលនិងរូបសូន អំពី ដី ក្រមួន ម្សៅ ជាដើម។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 🌒🌒🌒និងមានគ្រូខ្លះមិនចេះ ធ្វើចេះ គឺធ្វើគ្មានក្បួនច្បាប់ ក៏នាំបញ្ហា ដល់អ្នកទៅរក ផងដែរ ។ 🌿🌿🌿ចាស់ៗពីមុន តែងមានមេត្តា រវាងគ្នានិងគ្នា ចេះជួយគ្នា ចេះស្រលាញ់គ្នាព្រោះឈាមជាខ្មែរដូចគ្នា ។ បើឈ្លោះទាស់ទែង ដោះស្រាយចប់គឺចប់ ចេះទទួលស្គាល់កំហុសខ្លួន និងមិនបៀតបៀនបុគ្គល ស្លូតត្រង់ ដោយភាពច្រណែនឈ្នានីសនោះទេ។ 👿👿👿មនុស្សឥលូវមិនដូចពីមុនទេ មនុស្សខ្លះ មានចរិក ច្រណែនឈ្នានីស ពីកំណើត ។ ពេលខ្លះគេឃើញអ្នកផ្សេង មានក្តីសុខជាងខ្លួន លក់ដាច់ជាងខ្លួន ស្អាតជាងល្អជាងជាដើម… វារកឧបាយ ដើម្បីបំផ្លាញគេ ទាំងមិនមានគុំនុំ ស្អីសោះ។ 😳😳😳អញ្ចឹងហើយបានមនុស្សស្លូតត្រង់ មួយចំនួនចេះតែរកទុក្ខ…

Read More

មិនមែនមនុស្សទេ! ជីតាផឹកស្រាស្រវឹងព្រឺលៗ បែកគំនិតធ្វើសកម្មភាពចាប់ អូសដៃចៅស្រីបង្កើតរបស់ខ្លួនឡើងគ្រែ ពេលកូនៗមកតាមទាន់និងភ្នែក គាត់ស្រាប់តែ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បុរសវ័យចំណាស់ម្នាក់ ក្រោយពីផឹកស្រាស្រវឹង ស្រាប់តែបែកគំនិតធ្វើសកម្មភាពចាប់ អូសដៃចៅស្រីបង្កើតរបស់ខ្លួន ឡើងលើគ្រែរំ.លោ.ភទាំងកំរោល និងត្រូវបានកូនៗជនសង្ស័យចំនួន៣នាក់តាមមកឃើញ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក៏សុំអង្វរ ទើបជនសង្ស័យ ជាឪពុកព្រមឈប់សកម្មភាពលើកខោដើរចេញទាំងកំហឹង ដោយខឹង នឹងកូនមកបង្អាក់សង្វាក់សុខស្រួលរបស់ខ្លួន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លុះកូនៗទ្រាំនឹងទង្វើរបស់ឪពុករូបនេះ មិនបានក៏សម្រេចដឹកដៃក្មេងស្រីរងគ្រោះទៅដាក់ពាក្យ បណ្តឹង ឱ្យសមត្ថកិច្ចជួយអន្តរាគមន៍ចាប់ខ្លួនយកទៅចាត់ការតាមច្បាប់ ដែលករណីនេះបានកើតឡើង កាលពីវេលាម៉ោង១២និង១០នាទីថ្ងៃត្រង់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅចំណុចផ្ទះជួល លុះរឿងរ៉ាវបែកធ្លាយ សមត្ថកិច្ចក៏ចុះ ចាប់ឃាត់ខ្លួនជន ស ង្ស័ យតែម្តង។ជនស ង្ស័យ មានឈ្មោះ ឆៃវីសាត់ណាខន អាយុ៧៨ឆ្នាំ ។ ចំណែកក្មេងស្រីរងគ្រោះ មានឈ្មោះ រ.ប.ស អាយុ១៥ឆ្នាំ ជាមនុស្សមានសតិមិនប្រក្រតី។ អ្នកទាំង២ ស្នាក់នៅផ្ទះកើតហេតុខាងលើជាមួយគ្នា។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាមប្រភពព័ត៌មានពីក្រុមគ្រួសារ បានឱ្យដឹងថា ក្មេងស្រីរងគ្រោះមានស្មារតីមិនប្រក្រតីនោះទេ ហើយឪពុកបង្កើតរបស់ក្មេងស្រីរងគ្រោះ ត្រូវជាកូនបង្កើតរបស់ជនសង្ស័យ ខាងលើចំណែកក្មេងស្រីរងគ្រោះជាក្មេងកំព្រាម្តាយ ត្រូវម្តាយបង្កើតរត់ចោលមានប្តីថ្មីតាំងពីនាងទើបនឹងមានអាយុ ៨ឆ្នាំមកម៉្លេះ បន្ទាប់មកឪពុកក្មេងរងគ្រោះ បាននាំកូនស្រី (ក្មេងស្រីរងគ្រោះ) មកស្នាក់នៅផ្ទះជាមួយឪពុកបង្កើត និងប្អូនស្រីបង្កើតម្នាក់ទៀត។ប្រភពដដែលបន្តថា ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ឪពុកបង្កើតរបស់ក្មេងស្រីរងគ្រោះតែងជាប់រវល់ចេញទៅធ្វើការងារខាងក្រៅបាត់ៗពីផ្ទះ លុះមកដល់វេលាម៉ោង១២និង១០នាទីថ្ងៃត្រង់ ថ្ងៃកើតហេតុក្មេងស្រីរងគ្រោះ និងជនសង្ស័យ ត្រូវជាជីតាបាននៅអង្គុយក្នុងផ្ទះតែ ២នាក់ ចំណែកកូនស្រីជនសង្ស័យ ត្រូវជាម្តាយមីងក្មេងស្រីរងគ្រោះ បានពរកូនតូចដើរទៅអង្គុយលេងផ្ទះអ្នកជិតខាង។ លុះបន្តិចក្រោយមកនៅពេលដែលស្ត្រីជាកូនជន សង្ស័យ ដើរត្រឡប់មកផ្ទះវិញ ស្រាប់តែប្រទះឃើញជនសង្ស័យជា ឪពុកឡើង កំពុងធ្វើសកម្មភាពចាប់ ក្មេងស្រីរងគ្រោះ ឃើញបែបនេះកូនស្រីជនសង្ស័យ បានរត់ចេញទៅក្រៅផ្ទះ ស្រែកហៅបងប្អូន២នាក់ទៀត មកជួលមើល តែឪពុកនៅបន្តសកម្មភាពចាប់ ចៅស្រីដដែល ទើបកូនៗទាំង៣នាក់ បានស្រែកអង្វរឪពុកឱ្យឈប់បញ្ឈប់សកម្មភាពទៅ។ បន្ទាប់មកជនសង្ស័យ ជាឪពុកក៏បានបញ្ឈប់សកម្មភាព រួចក្រោកស្លៀកខោដើរចេញពីបន្ទប់ទាំងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយនឹងកូនទាំង៣ ព្រមទាំងនិយាយទៅកាន់កូនៗទាំង ៣នាក់ថា “កុំចេះស្រេចតែអញ អញចង់ចាប់ ហ៊ានធ្វើអីអញ”។ ក្រោយពេលកើតហេតុភ្លាមៗ…

Read More